Napísal 13. marca 2022

Druhá nedeľa Štyridsiatnice

Počas druhého veľkopôstneho týždňa sa na večierni číta príbeh o Kainovi a Ábelovi a v piatok začína príbeh o Noemovi. V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov.

Na druhú pôstnu nedeľu sa si pripomíname sviatok sv. Gregora Palamu, solúnskeho arcibiskupa, divotvorcu (1296 – 1359). Ešte pred sv. Gregorom Palamom sa osobitne pripomínala na Draltuhú pôstnu nedeľu spomienka na sv. Polykarpa.

Ikona sv. Gregora Palamu

Kategória: sviatky, Zo života Cirkvi