Napísal 22. februára 2021

Druhý pôstny týždeň

altPočas tohto týždňa sa na večierni číta príbeh o Kainovi a Ábelovi a v piatok začína príbeh o Noemovi.

V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov.

Vzhľadom na to, že v stredu 24. 2. je polyjelejný sviatok – Prvé a druhé nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa, liturgia vopred posvätených darov sa slúži aj v utorok.

Poznámka: Pravoslávne a niektoré katolícke Triode predpisujú na druhú pôstnu nedeľu Sviatok sv. Gregora Palamu, solúnskeho arcibiskupa, divotvorcu (1296 – 1359). Ešte pred sv. Gregorom Palamom sa osobitne pripomínala na Druhú pôstnu nedeľu spomienka na sv. Polykarpa.

Ikona: sv. Gregor Palamas

Kategória: Zo života eparchie