Home Východní svätci Náš prepodobný otec Benedikt (Svätý Euschemon Vyznávač, lampsacký biskup)

Náš prepodobný otec Benedikt (Svätý Euschemon Vyznávač, lampsacký biskup)

by admin
0 comment

14. 3.Náš prepodobný otec Benedikt

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „požehnaný“.

Benedikt, známy ako otec západného mníšstva, sa narodil okolo roku 480 v Nursii, v súčasnosti talianske mesto Norcia v provincii Perugia. Pochádzal zo vznešenej rodiny. Rodičia ho poslali na štúdium do Ríma.

Sklamaný nemravnosťou mesta, ktoré po premiestnení sídla Rímskej ríše do Konštantínopolu, bolo v úpadku, sa na istý čas pripojil k asketickej komunite v obci Affile. Odtiaľ sa vydal do jaskyne v údolí Anio pri meste Subiaco. Tam v jaskyni žil tri roky v úplnej samote. Benediktova povesť sa rýchlo šírila.

Spoločenstvo pustovníkov z Vicovaro ho pozvalo medzi seba a neskôr si ho zvolilo za predstaveného. Keď sa mníchom zdali Benediktove pravidlá prísne, vraj sa ho pokúsili otráviť. Benedikt skupinu opustil a utiahol sa naspäť do Subiaca.

Tam ho nasledovalo niekoľko pustovníkov, ktorí žili pod jeho vedením v 12 malých kláštoroch. Dva z nich existujú dodnes.

Okolo roku 529 sa s časťou z nich presťahoval na vrch Montecassino. Tam spísal svoje slávne kláštorné pravidlá „Regula Benedicti“. Jeho duchovno-otcovská osobnosť, múdrosť náuky a svätosť života priťahovala mnohých žiakov, najmä zo samotného Ríma.

Kláštor na vrchu Montecassino sa stal pevnosťou západného mníšstva a kolískou benediktínskeho rádu, ktorého charakterizovalo pravidlo: Modli sa a pracuj! (Ora et labora!).

Prepodobný Benedikt zomrel 21. marca 547 v Montecassino, kde ho aj pochovali. V roku 673 preniesli jeho pozostatky do benediktínskeho opátstva Fleury vo Francúzsku. Na prosby pápeža Zachariáša (741-752) sa v ôsmom storočí časť z nich vrátila naspäť do Montecassina.

Pri opätovnej výstavbe kláštora, ktorý bol počas druhej svetovej vojny zničený,  objavili Benediktov hrob s jeho pozostatkami.

Pápež Gregor Veľký (590-604),  ktorého sme si tiež pred dvoma dňami pripomenuli, vo svojej druhej knihe Dialógov poučným spôsobom opisuje svätcov život.

 

 

(Svätý Euschemon Vyznávač, lampsacký biskup)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poctivý“.

Euschemon bol 9. storočí biskupom v meste Lampsakus v Hellesponte. Za cisára Teofila ho pre uctievanie ikon dali do väzenia. Tam vraj pre svoje presvedčenie získal aj strážnikov. Preto ho poslali do vyhnanstva, kde zomrel.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa  LThK  spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava