Home Zo života eparchie Eparchiálna púť do Šaštína

Eparchiálna púť do Šaštína

by Stano Gabor
0 comment

Gréckokatolíci bratislavskej eparchie opäť po roku putovali do národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v rámci Štrnástej eparchiálne púte, ktorá sa konala v sobotu 17. júna 2023, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Táto tradičná mariánska púť už v eparchii zapustila svoje hlboké korene, o čom svedčí aj bohatá tohtoročná účasť pútnikov. Púť bola tiež príležitosťou poďakovať Bohorodičke za jej ochranu vyprosovať si milosti potrebné pre každodenný život.

Púť v bazilike začala starobylým mariánskym hymnom Akatist, ktorý viedol o. Igor Cingeľ z Trenčína a vyvrcholila slávením archijerejskej liturgie v slovenskom jazyku, ktorú svojím spevom skrášlil katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením Martina Škovieru.

Hlavným celebratnom liturgie bol bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák. Homíliu predniesol pomocný biskup bratislavskej eparchie, vladyka Milan Lach. Vo svojej homílii sa vladyka Milan zamýšľal nad biblickou udalosťou na Kalvárii, ako ju opísal očitý svedok, evanjelista svätý Ján, keď Ježiš visiaci na kríži zveril apoštolovi Jánovi svoju matku, aby jej bol útechou. Vladyka veriacich vyzval, aby sa nechali utešovať Ježišom Kristom v ťažkých chvíľach svojho života a aby aj oni sami boli útechou pre tých ktorí sú okolo nás, lebo to je prejav našej lásky, ktorá je jedinou a tou najsprávnejšou identitou každého kresťana, ktorý uveril v Ježiša Krista.

Súčasťou púte bol aj sprievodný duchovno-relaxačný program pre rodiny s deťmi, ktorý začal už v piatok v tamojšom duchovnom centre pri kláštore paulínov, a ktorý potrvá do nedele, a na ktorom sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov, z toho asi 40 detí. Práve pre deti a mladých boli na sobotné popoludnie pripravené zábavné atrakcie.

V rámci sobotného popoludňajšieho programu odznela aj prednáška prof. Evy Grey na tému: Rodová ideológia – výzva pre kresťanskú rodinu.

Text a Foto: Stanislav Gábor

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava