Napísal 23. januára 2019

Eparchiálne odpustové slávnosti a púte v roku 2019

Eparchiálne odpustové slávnosti a púte v roku 2018

Svätá zem – 1. – 8.  mája 2019 – Tretia eparchiálna púť do Svätej zeme

Bratislava Katedrála: 29. júna 2019 (sobota) – Sviatok svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov eparchie

(Poznámka. Vzhľadom k tomu, že na tento deň vychádza aj Sviatok spolutrpiacej Bohorodičky, odpustová slávnosť v Šaštíne sa tohto roku nekoná. )

Bratislava – Katedrála: 14. september 2019 (sobota) – Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom

 

METROPOLITNÉ PÚTE

Krakow-Lagiewniki: 18. máj 2019 (sobota) Desiata metropolitná pút Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária božieho milosrdenstva

Ľutina: 1. jún 2019 (sobota) – Jedenásta metropolitná púť kňazov s manželkami v Ľutine

Kategória: Zo života eparchie