Napísal 19. októbra 2020

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Počas týždňa sa v bratislavskom katedrálnom chráme o 15.00 hod. koná modlitba 9-tej hodinky a následne bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej adorácii.

Katedrálny chrám je otvorený pre osobnú modlitbu v čase od 15:00 až do 17.00 hod.
Počas tohto času, ale aj mimo neho, je možné individuálne si dohodnúť s kňazom sv. spoveď i podanie Eucharistie mimo sv. liturgie.

Kontaktovať kňaza možno osobne, na mobil alebo e-mailom.

Počet ľudí prítomných v chráme totiž nemôže prekročiť číslo 6.

Zdroj: Stauros 21 / 2020