Home Zo života eparchie Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi

Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi

by Stano Gabor
0 comment

Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi

Gréckokatolícka farnosť v Žiline prežívala koncom októbra obzvlášť milostiplný čas. Do farnosti totiž zavítal vladyka Peter Rusnák bratislavsky eparcha, aby ju ako nástupca apoštolov povzbudil a obohatil svojou prítomnosťou a liturgickými sláveniami, ktorým predsedal. Jeho prítomnosť bola spojená s udelením nižších i vyšších svätení žilinskému farníkovi, Mgr. Milanovi Syrnemu v tamojšom farskom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky.

V piatok 28. októbra pred začiatkom slávenia svätej liturgie otec biskup Peter udelil kandidátovi nižšie svätenia (svieconosič, čitateľ, spevák) a subdiakonát, čím sa Milan Syrny stal posvätným služobníkom pre liturgické slávenia. Jednotlivé svätenia a ustanovenia boli sprevádzane modlitbami, požehnaniami a symbolmi formálnych úkonov, znakov i liturgických ošatení.

V sobotu 29. októbra počas slávenia archijerejskej svätej liturgie otec biskup Peter udelil Milanovi Syrnemu diakonské svätenie, čím ho povýšil na prvý stupeň Kristovho kňazstva a poveril ho službou oltára a cirkvi.

Vladyka Peter prítomných farníkov, najbližších príbuzných diakona i hostí povzbudzoval nielen svojimi príhovormi a požehnaniami pri liturgických sláveniach, ale aj osobnými rozhovormi počas týchto požehnaných dvoch dní. Za jeho prítomnosť i obohatenie farnosti o nového diakona mu celé farské spoločenstvo na čele s farárom-dekanom o. Emilom Turiakom vyjadruje veľkú vďačnosť. Poďakovanie patrí aj duchovným otcom, ktorí sa na slávnostiach zúčastňovali a zvlášť tým, ktorí ich aj pripravovali, zabezpečovali a organizovali: o. Vladimír Skyba – protosynkel, o. Peter Sabol – kancelár, o. Pavol Vasiľ – ceremonár, don Peter Ondrej SDB a o. Vít Tužinský.

Nech Božia milosť všetkých sprevádza v ich živote, nech ich napĺňa a vedie po cestách svätosti! Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých.

o. Emil Turiak
farár – dekan

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava