Napísal 4. septembra 2019

Festival angažovanosti v rámci Pochodu za život

Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS v rámci Národného pochodu za život chce upriamiť pozornosť mladých ľudí a účastníkov pochodu aj na iný rozmer ochrany života – na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Preto oslovila k spolupráci a aktívnej účasti v časti programu s názvom “Festival angažovanosti” pomáhajúce inštitúcie. Inštitúcie sa tak stávajú jedným z tzv. “Miest angažovanosti”, ktoré by mohla skupina účastníkov Národného pochodu za život navštíviť v týždni 15. – 22. septembra 2019. Zároveň sa vytvorí príležitosť spoznať prácu pomáhajúcich organizácií a účastníci zažijú niekoľko hodín dobrovoľníctva v hosťujúcej organizácii. Miesto angažovanosti je miesto alebo organizácia, ktorá je v službe občanov. Návštevu v Mieste angažovanosti bude tvoriť krátke teoretické predstavenie zmyslu angažovanosti v oblasti, v ktorej organizácia pôsobí, prehliadka daného miesta (ak je to možné) a praktická pomoc v organizácii.

Medzi prihlásenými inštitúciami sú Poradňa Alexis, n.o., Komunita Sant’Egidio, Slovenská katolícka charita, Bratislavská arcidiecézna charita, Domov sv. Jána z Boha, n.o., Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Dom RAFAEL a Útulok – Centrum pre obnovu rodiny – Úsmev ako dar.

„Po dobrej skúsenosti z Prešova, kde mladí ľudia na P18 zažili Popoludnie angažovanosti, sme sa rozhodli v spolupráci s pomáhajúcimi inštitúciami ponúknuť dobrovoľnícku službu aj teraz. Túžime, aby účastníci Národného pochodu za život zažili rôzne spôsoby angažovanosti v spoločnosti a chceme im otvoriť možnosť navštíviť rôzne miesta pomoci. Dúfame, že „Festival angažovanosti“ vzbudí v dobrovoľníkoch túžbu po odvahe a dobrovoľníctve a zanechá hlbokú stopu nielen v nich samých, ale aj samotnom meste Bratislava,“ povedal predseda Sociálnej subkomisie KBS, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák 2. septembra 2019 na prípravnom stretnutí s Miestami angažovanosti.

Kontaktná osoba:
Katarína Hulmanová, tajomníčka
Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS,
khulmanova@gmail.com, social@kbs.sk 0903 783 229

Kategória: Zo života Cirkvi