Napísal 7. septembra 2019

Svätý mučeník Sózont

7. 9. Svätý mučeník Sózont

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „záchranca“.

Sózont je mučeník z Nikomédie. Podľa gréckych mineí  ho hodili do ohňa,  z ktorého však bez zranenia vystúpil.  Nato vraj v pokoji zomrel .

Rímske marytológium spomína v dnešný deň mučeníka Sózonta, ktorého upálili nie v Nikomédii, ale v cilícijskom Pompejopolise.  Jeho prívlastok pastier nás informuje o jeho povolaní. Zomrel ako mučeník, pretože vraj rozbil striebornú modlu a kusy z nej rozdal chudobným. Podrobne o dnešnom svätcovi informuje kartuziánsky hagiograf a cirkevný historik Surius.

V oboch prípadoch zrejme ide o toho istého svätca.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL spracoval Ján Sabol ml.

Kategória: Východní svätci