Napísal 23. októbra 2020

Hierarchovia pozývajú k pôstu a modlitbe za odvrátenie pandémie

Na sviatok sv. apoštola Jakuba, v piatok 23. 10. 2020, pozývame duchovenstvo a veriacich celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie.  

V tento deň (23. 10. 20) hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pozývajú k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa o 20:00 budú v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos modliť spoločne všetci biskupi (každý zo svojej katedrály, resp. pútnického miesta). Na záver modlitby ruženca arcibiskup Ján Babjak SJ udelí celému Slovensku, všetkým chorým ako aj všetkým zdravotníkom Eucharistické požehnanie.

Zdroj: Stauros 21/2020

Kategória: Zo života eparchie