Home Homílie Homília na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú

Homília na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú

by admin
0 comment

bible-1

34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ 9 1 A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“


Mk zač. 37 (8, 34 – 9, 1)

HOMÍLIA

Či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo nepáči, reklamné bilbordy sa stali súčasťou nášho života. Lemujú naše diaľnice a cesty a sú neodmysliteľným koloritom pri vstupe aj do toho najodľahlejšieho provinčného mestečka. Usmievavé slečny ponúkajú najnovšie výrobky, spokojne vyzerajúci dôchodcovia majú svoju istotu v bezpečných poisťovniach a vždy sviežo naladení a perfektne vyretušovaní politici nám svojimi výzvami – ak ich budeme voliť – zaručujú demokratické a sociálne istoty.

Drahí bratia a sestry, aj my sme teraz počuli výzvu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 34 – 35) Už na prvé počutie vnímame rozdiel medzi touto výzvou a draho zaplatenými reklamami s lacným výsledkom. Jej pôvodcom nie je vyškolený profesionál, ktorý vie narábať s ľudským podvedomím. Ani táto výzva nesľubuje, ako sa za určitých podmienok môžeme vyhnúť problémom. Práve naopak, ona vstupuje priamo do toho najväčšieho problému človeka. Do tej najťažšej dilemy, ktorú človek rieši počas celej svojej existencie. Do otázky života a smrti. Áno na jednej strane život, ktorý milujeme, ktorý si chránime, po ktorom túžime, ktorý si zveľaďujeme a na strane druhej smrť, ktorá nám na neho neustále číha.

Preto nám dnes, uprostred pôstu Cirkev dvíha Kristov kríž, ako odpoveď na smrť. Na tomto kríži bola zničená smrť. Tu sa zastavila ľudská zloba, ľudský egoizmus a pohŕdanie človeka človekom, ktoré vedie k vraždám a genocídam. Kristus, ktorý sa nepohoršil na tomto kríži, ale z lásky k Otcovi ho prijal, na tretí deň vstal z mŕtvych, zničil moc smrti a ukázal nám východisko z neutešenej situácie. A práve preto táto výzva z jeho úst nevyznieva ako reklama, či predvolebná kortešačka. On, ktorý bol bez viny, ktorý sa nedopustil žiadneho zla, ako ovca vedená na zabitie, nepovedal nič, neotvoril ústa, aby povedal: pozrite sa, ako sa klamete, ja som nevinný, neurobil som nič zlého, prečo ma mučíte? Sv. Peter ho chcel obrániť mečom a Ježiš mu povedal: schovaj ten meč! Neveríš, že môj Otec, keby ma chcel obrániť, nemohol by mi poslať anjelov, aby ma ochránili? Odlož svoj meč, lebo kto mečom bojuje, mečom zahynie (). Ježiš Kristus dovolil, že naša nespravodlivosť, že náš hriech, že hriech jeho generácie, egoizmus, politika, ho zajali a priviedli ho na kríž. Ježiš Kristus zobral tento egoizmus na svoje telo. A čo sa stalo? Tohto Ježiša, ktorého nezachránila rímska spravodlivosť reprezentovaná Pilátom, ani židovská nábožnosť vyjadrená láskou k Tóre, tohto Ježiša Krista vzkriesil na tretí deň Boh a učinil ho Pánom. Tento Ježiš Kristus je Bohom, to je spôsob ako milovať a zomrieť. To je láska, ktorá ide na kríž. A čosi myslíme, čo zachráni naše manželstvá, naše vzťahy? Kto nás vyvedie z našich kríz a poblúdení? Spravodlivosť tohto sveta, ktorá oslobodzuje iba nevinného, a preto nám dáva tisíc spravodlivých príčin, ako zabiť nenarodené dieťa a pritom nebyť vrahom? Alebo azda falošná zbožnosť, ktorá v snahe dodržať zákon nakoniec vedie k pokrytectvu a farizejstvu a stavia nás do úlohy sudcov?

Ja viem, voliť si kríž vo svojom živote – aj dnes, tak ako v čase Ježiša Krista – je pre mnohých úplne šialenstvo a pre niektorých úprimne zmýšľajúcich  pohoršenie. Pilát postavil pred ľud spolu s Ježišom Kristom aj Barabáša a ľud, ktorý miloval Tóru a zachovával Zákon žiadal oslobodiť Barabáša, kým pre Krista žiadal smrť. Pilát reprezentoval právo a Barabáš  ľudskú spravodlivosť, veď bojoval za slobodu svojho národa, a pritom zomrel nevinný človek.

Preto Kristus vo svojom slove dnes hovorí: „Vezmi si svoj kríž“. Čo to znamená? Ak ťa ničia hriechy tvojej ženy, alebo muža, či kolegu v robote, alebo nedokážeš prijať situácie, ktoré ti nastavila táto spoločnosť, dnes voľ Ježiša Krista a jeho cestu. Iba na tomto Ježišovom postoji bude zničený hriech, ktorý nás rozdeľuje. Iba z toho Ježišovho kríža príde nový život, ktorý obnoví naše vzťahy, dá silu začať nanovo. Lebo spravodlivosť tohto sveta už mnohé manželstva pochovala, zničila priateľstvá a postavila ľudí voči sebe. Lebo tento svet nemá moc k tomu, aby bol zničený hriech. Hriech bol zničený len na kríži Ježiša Krista. Dovoľme dnes skrze toto slovo, aby sa zastavili hriechy tých druhých na našom kríži, ktorý chceme prijať spolu Kristovým Krížom.

Preto nám ho dnes cirkev dvíha. Veľmi vysoko.

„Ó, kríž úctyhodný! Ty sláva veriacich a opora trpiacich, sila apoštolov a ochranca spravodlivých. Ty si spása všetkých svätých. Teba už Mojžiš zobrazil, keď rozopäl svoje ruky a s tvojou pomocou premohol Amaleka. Všetko tvorstvo radostne jasá, keď ťa vidí vyvýšený, lebo tým oslavuje Krista, ktorý vo svojej nesmiernej dobrote skrze teba zhromaždil všetkých rozptýlených.“ (Z večierne Povýšenia Pánovho kríža ).

-vs-

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava