Home Rada hierarchov Jubilejné 10. riadne zasadanie Rady hierarchov v Prešove

Jubilejné 10. riadne zasadanie Rady hierarchov v Prešove

by admin
0 comment
alt

altPrešov, 5. marca – Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove sa v pondelok 5. marca, za účasti apoštolského nuncia Mons. Mario Giordana, stretli hierarchovia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na jubilejnom 10. riadnom zasadaní Rady hierarchov. 

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák si najprv vypočuli príhovor apoštolského nuncia na Slovensku, ktorý súvisel s časom Veľkého pôstu. Otec nuncius vyzdvihol skutočnosť koexistencie dvoch tradícií Katolíckej cirkvi, „ktoré tu žijú vedľa seba a jedna druhej ukazujú to bohatstvo a krásu, ktorých sú nositeľkami, a takto sa zároveň vzájomne obohacujú.“ V tomto kontexte poukázal na dva znaky kajúcich obradov v oboch tradíciách – na popol v latinskej a hlboké poklony v byzantskej tradícii. „Obidva tieto znaky sú nositeľmi veľmi dôležitého kresťanského posolstva vyjadreného navonok: že človek je ako popol, ktorý sa stráca pri sebeslabšom závane vetra; a taktiež, že človek je bytostne nasmerovaný na Boha, ktorému sa má klaňať a uznávať ho za svojho zvrchovaného Pána.“ Je pravda, že náš život je tak krehký a pominuteľný, ako popol. Ale náš život je zároveň v rukách Božích. Krehký človek je povolaný k večnému životu so svojím Stvoriteľom. Ponúkol pohľad na slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú príkladom ľudí vedomých si svojej krehkosti, ale aj svojho povolania slúžiť Bohu. „Na ich príklade vidíme, že človek – hoc je iba slabým stvorením – môže urobiť veľmi veľa dobrého a stať sa veľkým v tom dobrom slova zmysle, ak pochopí, že dôvod jeho existencie je mimo neho, že ho prevyšuje, že je to Boh sám, ktorý ho pozýva realizovať svoj plán spásy“, pokračoval otec nuncius.

Zároveň vladykovi Milanovi Chauturovi odovzdal dekrét o povýšení rehoľného Chrámu Svätého Ducha v Michalovciach, na území Košickej eparchie, na Baziliku minor. To znamená, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má už dve baziliky – v Ľutine a v Michalovciach. Termín slávnostného vyhlásenia tohto povýšenia bude včas zverejnený. 

V pracovnej časti rokovania vladykovia schválili Štatút Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré sa má konať aspoň raz za päť rokov.

Schválili erby Baziliky minor v Ľutine a Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Hovorili o prebiehajúcich aktivitách v rámci prípravy na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Sú to predovšetkým katechézy z Katechizmu Katolíckej cirkvi, v Prešovskej archieparchii aj prosby v liturgiách, putovanie obrazu Božieho milosrdenstva a ďalšie aktivity. Venovali sa aj otázke textov pohrebu nenarodených detí. Dotkli sa aj sčítania obyvateľstva. Na ďalšie obdobie potvrdili otca Jána Krupu ako člena Slovenskej biblickej spoločnosti za Gréckokatolícku cirkev. Konštatovali, že Prešovská archieparchia, ako aj Košická a Bratislavská eparchia sa zapoja do aktivity Noc kostolov. Rozprávali aj o vydanej liturgickej knihe Apoštolár.

Vladyka Peter Rusnák informoval o konferencii Výzvy novej kultúry, ktorá sa konala v Bratislave, a o púti laických hnutí a združení v Ríme, ktorú zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií a Rada KBS pre laické a apoštolské hnutia. Vladyka Ján Babjak pripomenul blížiacu sa 3. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2012.

Radu hierarchov zakončili spoločnou modlitbou. 

o. Ľubomír Petrík 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava