Home Zo života eparchie Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

by Stano Gabor
0 comment

Vo východnej cirkvi sa zachovala starobylá tradícia osobitnej prípravy na Veľký pôst – Štyridsiatnicu, o ktorej svedčia homílie cirkevných otcov, napr. sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, či Cyrila Alexandrijského. Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný osoh z pôstu. Príkladmi zo Svätého písma, ktoré nám Cirkev po tieto dni predkladá, sa má kresťan povzbudiť k pravej modlitbe, pokániu a hlbokej ľútosti nad hriechmi. Taktiež nadobudnúť správny postoj k Bohu, v ktorom má vidieť milosrdného Otca, ale aj spravodlivého sudcu. Všetko to vedie človeka k tomu, aby zanechal pýchu a nadutosť farizeja, pokorne sa modlil ako mýtnik, kajal sa ako márnotratný syn, mal bázeň pred Božím súdom a oplakával svoje priestupky ako praotec Adam. Aby prijal námahy pôstu na púšti.

Predpôstne obdobie tvoria štyri týždne a sú zvýraznené štyrmi nedeľami, ktoré dostali svoj názov podľa perikop z evanjelia, ktoré sa čítajú v tieto nedele. Prvou z nich je nedeľa mýtnika a farizeja, druhou je nedeľa márnotratného syna, treťou je mäsopôstna a štvrtou je syropôstna nedeľa.

Liturgickou zvláštnosťou tohto obdobia sú kajúce tropáre, ktoré sa spievajú na utierni po čítaní sv. Evanjelia a 50. žalmu. Tieto tropáre sa spievajú až do piatej pôstnej nedele a vyjadrujú ducha modlitby, pokánia a pokory.

Darca života, otvor mi dvere pokánia, lebo v duchu zalietam k tvojmu svätému chrámu, keďže chrám môjho tela je hriechmi poškvrnený. Vo svojej dobrote očisť ho svojím milosrdenstvom.

Bohorodička, uveď ma na cestu pokánia, lebo som svoju dušu poškvrnil hanebnými hriechmi. Celý svoj život som prežil v lenivosti. Svojím príhovorom zbav ma všetkej nečistoty.

Ó, ja nešťastník, keď pomyslím na množstvo svojich neprávostí, hrozím sa strašného súdu. Ale v nádeji na tvoje veľké milosrdenstvo volám k tebe ako Dávid: Zľutuj sa nado mnou, Bože.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava