Napísal 31. decembra 2018

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2019

Svetové dni súuvedené boltom; národné dni sú kurzívou.

Január

1. január:     52. svetový deň pokoja
6. január:     Svetový deň misijného diela detí
18. – 25. január:     Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
22. – 27. január:     34. svetový deň mládeže (Panama)
27. január:     66. svetový deň malomocných
27. január:     10. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku

Február

2. február:     23. svetový deň zasväteného života
11. február:     27. svetový deň chorých

Marec

25. marec:     Deň počatého dieťaťa

Apríl

14. apríl:     34. svetový deň mládeže (slávený v diecézach)
19. apríl:     Veľký piatok – Svetový deň dobročinnosti pre Svätú zem (zbierka pri „Božom hrobe“)

Máj

12. máj:     56. svetový deň modlitieb za duchovné povolania
15. máj:     Deň rodiny

Jún

2. jún:     53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov (zbierka)
9. – 16. jún:     Modlitby mladých za mladých
28. jún:     Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Deň posväcovania kňazov
30. jún:     Svetový deň dobročinných diel Svätého Otca (zbierka)

September

1. september:     Deň modlitieb za stvorenstvo
29. september:     105. svetový deň migrantov a utečencov

Október

20. október:     93. Svetový deň misiíMisijná nedeľa (zbierka)

November

1. november:     Deň všeobecného posväcovania
17. november:     3. svetový deň chudobných
21. november:     Svetový deň klauzúrnych mníchov a mníšok

December

8. december:      Biblická nedeľa (Druhá adventná nedeľa)
15. december:     Misijný deň detí (Tretia adventná nedeľa)

Spracoval: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života Cirkvi