Napísal 16. marca 2021

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Sv_Andrej_KretskyBratislavská farnosť Staré Mesto pozýva pripojiť sa – prostredníctvom online streamovania cez TV LOGOS – k modlitbe Kánona sv. Andreja Krétskeho s poklonami.

Bude sa konať v stredu, 17. marca 2021 o 18:30 h. (po skončení liturgie vopred posvätených darov.

Vo štvrtok, 18. marca 2021 v deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho bude v katedrále o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov.

Tento kánon sa spieva v rámci Utierne s poklonami a obsahuje 250 kajúcich tropárov, pričom po každom z nich sa robí metánia, t.j. veľká poklona (pokľakne sa a hlavou sa dotýka zeme).

Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho je asi najkrajšou kajúcou veľkopôstnou modlitbou Gréckokatolíckej cirkvi. Celý kánon má výrazne biblický ráz, prechádza dejiny spásy od Genezis až po Apokalypsu, pričom všetky udalosti týchto dejín vzťahuje konkrétne na modliaceho sa.

Kánon nás pozýva k hlbšiemu prežívaniu Veľkého pôstu . Význam a cieľ kánona spočíva v tom, že poukazuje na hriech a vedie človeka k pokániu. Kánon má hlboký morálny, asketický a biblický charakter a inšpiruje sa dejinami spásy, pokánia a odpustenia, počnúc od prvého hriechu Adama a Evy.

Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku, Kriste? Ale ty, ako milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov.

(z 1. piesne kánona)

Informoval: o. Rastislav Čižik