Napísal 13. februára 2020

Pozvánka na liturgiu na Devíne

Pri príležitosti sviatku sv. Konštantína Cyrila (+ 869), ktorý sa slávi 14. februára sa bude konať v sobotu, 15. februára 2020 spomienková slávnosť na Devíne, v Kostole svätého Kríža.

Začne sa o 14.00 h. gréckokatolíckou svätou liturgiou, ktorú bude slúžiť o. Rastislav Čižik, farár farnosti Bratislava-Staré Mesto.
Liturgiu bude spevom sprevádzať gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon.

Po liturgii prednesie Jozef Šimonovič verše Proglasu a bude nasledovať kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.

Poznámka. 14. februára sa v našom liturgickom kalendári slávi polyelejný sviatok bez bdenia pod názvom: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.

-sg-