Napísal 10. marca 2016

Majstra Klimčáka pochovali na Ondrejskom cintoríne

DSC_9347Vo štvrtok 10. marca 2016 doobeda sa v Katedrále Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave konali pohrebné obrady so zádušnou svätou liturgiou za zosnulého akademického umelca, rytiera Rádu sv. Silvestra, majstra Mikuláš Klimčáka.

Slávnosti predsedal vladyka Peter Rusnák za účasti viacerých kňazov z Bratislavy – o. Vladimíra Skybu, o. Petra Sabola, o. Jozefa Čarného, o. Rastislava Čižika, o. Stanislava Diheneščíka, o. Jána Burdu SJ; i z východného Slovenska: o. Milana Mojžiša, o. Josifa Dudu, o. Vojtecha Boháča, o. Ľubomíra Petríka, o. Martina Zlackého z Humenného. Košickú eparchiu zastupoval, o. František Čitbaj, prešovskú o. Peter Lach, ktorý prečítal aj kondolenciu metropolitu Jána Babjaka SJ; diakonizoval diakon Andrej Škoviera.

Cirkevnoslovanskú liturgiu svojím spevom skrášlil katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka. Pohreb kantoroval Daniel Škoviera.

Na úvod slávnosti bol prečítaný nekrológ zosnulého majstra a prednesená báseň Mons. Jozefa Tótha venovaná (akademickému maliarovi Mikulášovi Klimčákovi) pod názvom „Tvorcovi, ktorý odišiel a predsa ostáva“.

Vladyka Peter Rusnák vo svojej homílii poukázal na to, že majster Klimčák sa vo svojom živote nebál ísť proti prúdu, vyznávať kresťanské hodnoty a podľa nich aj žiť, aj keď tým v očiach tohto sveta strácal. Kiež ho nebeský otec oslávi a udelí mu, ako spievame v našom obrade, večnú pamiatku.

Na pohrebe sa okrem rodinných príslušníkov zo Slovensku i Maďarska zúčastnili aj významní predstavitelia spoločenského a politického života, medzi iným: primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR Jana Vaľová, Anton Hrnko – podpredseda SNS, Marián Tkáč – predseda Matice slovenskej, Miroslav Holečko – predseda Spoločnosti sv. Gorazda, Ladislav Skrak – predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej a dlhoročný kurátor výstav M. Klimáčka, Boris Voroňák zo Spolku sv. Cyrila a Metoda (Humenné), pričom mnohí z nich aj vystúpili na záver s príhovormi. V nich ocenili hodnotný umelecký a kresťanský život Mikuláša Klimčáka. Poukázali aj na to, že práve Klimčák dal tváre významným postavám našich dejín, ktoré sú späté s christianizáciou Veľkej Moravy, ako napr. sv. Cyrilovi a Metodovi, Rastislavovi, či sv. Gorazdovi. Poukázali tiež na cyrilometodskú tradíciu, ktorá sa tiahla jeho tvorbou od roku 1963, keď si kresťanský svet pripomínal 1100. výročie príchodu sv. Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Majstrovi Klimčákovi sa dostala po smrti významná pocta: jeho telo bolo pochované na Ondrejskom cintoríne, neďaleko katedrály, ktorú pravidelne navštevoval.

Kondolencia arcibiskupa J.Babjaka a vladyku M.Lacha: Kondolencia

Text a foto: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života eparchie