Home sviatky NEDEĽA O PORAZENOM

NEDEĽA O PORAZENOM

by Stano Gabor
0 comment

Štvrtá nedeľa po Pasche

Kondák, 3. hlas
Pane, svojím božským zásahom pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú a postihnutú rôznymi neprávosťami, ako si kedysi uzdravil porazeného, aby som volal očistený: „Sláva tvojej moci, Kriste!“

icon_paralytic_man_2Jn 5, 1- 15 – Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: »Vezmi si lôžko a choď!«“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: »Vezmi a choď?«“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. (SSV)

Vstaň a choď! – Ježiš sa tu zjavuje ako milosrdný Spasiteľ, ktorý oslobodzuje človeka z jeho celoživotnej choroby. Aj my máme účasť na tejto radosti, a to v našom krste, keď nás ten istý Spasiteľ obmyl od hriechu a uzdravil nás skrze svoju milosť. Týmto spôsobom nás jeho životodarná smrť a slávne vzkriesenie vyslobodzuje z paralyzujúcich účinkov hriechu a robí z nás nové stvorenie na Boží obraz a podobu.

Chceš byť uzdravený? Povedz „Áno!“ Kristovi a nasleduj ho. Odpovedz na jeho dar odpustenia a milosti tým, že sa ho rozhodneš nasledovať každý deň vždy nanovo.

Prevzaté z byzcath.org

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava