Home Zo života eparchie 17. decembra – Nedeľa svätých praotcov

17. decembra – Nedeľa svätých praotcov

by Stano Gabor
0 comment

Nedeľa praotcov

Nedeľa svätých praotcov je nedeľa, ktorá pripadá na obdobie medzi 11. a 17. decembrom; je to druhá nedeľa pred Narodením Pána. V túto nedeľu Filipovky sa spomínajú Kristovi predkovia podľa tela.

Nedeľa praotcov

Všetci veľkí otcovia, matky a proroci Starého zákona, počnúc Adamom, Abrahámom, spravodlivou Sárou, Izákom a Jakubom, vrátane svätého proroka Eliáša a Daniela, a končiac svätým prorokom Zachariášom, Joachimom a Annou, svätým prorokom a predchodcom Jánom Krstiteľom a Bohorodičkou. Žili pred zákonom a pod zákonom, najmä patriarcha Abrahám, ktorému Boh povedal: „V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme“ (Gn 12, 3; 22, 18).

Zdroj: https://www.saintsfeastfamily.com/copy-of-sunday-of-the-forefathers-de

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava