Home Zo života eparchie Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov

Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov

by Stano Gabor
0 comment

Nedeľa svätých otcov je nedeľou pred Kristovým Narodením (pripadá na dni medzi 18. – 24. decembrom). V tento deň si Cirkev uctieva všetkých tých, ktorí boli Bohu milí od začiatku vekov, od Adama až po svätého Jozefa, snúbenca Presvätej Bohorodičky, teda tých, ktorí sú spomenutí v rodokmeni Ježiša Krista u evanjelistu Lukáša (Lk 3, 23 – 38).

V tento deň sa spomínajú aj svätí proroci a prorokyne, najmä prorok Daniel a traja svätí mládenci. V predchádzajúcu nedeľu, Nedeľu praotcov, si Cirkev pripomínala všetkých starozákonných spravodlivých, ktorí očakávali Kristov príchod; v tento deň si pripomína všetky osoby Starého zákona, ktoré boli s Kristom pokrvne príbuzní, a tých, ktorí hovorili o jeho narodení ako človeka. Táto nedeľa už tvorí akoby súčasť Predsviatku Narodenia Pána, ktorý sa liturgicky začína až 20. decembra.

Tropár, 2. hlas

Veľký je prospech, čo viera prináša. * Svätí traja mládenci plesali v zdroji plameňa, * ako keby boli na vode odpočinku. * Ukázalo sa, že prorok Daniel je pastierom levov, * ako keby to boli ovce. ** Na ich prosby, Kriste Bože, spas naše duše.

Kondák, 6. hlas

Soche rukou napísanej ste poctu nevzdali, * ale neopísateľnou bytnosťou ste sa vyzbrojili, * a tak ste sa preslávili v zápase proti ohňu. * Keď ste stáli uprostred neznesiteľného plameňa, * Boha ste vzývali, trojnásobne blažení: * Plný zľutovania, konaj rýchlo, * ponáhľaj sa nám na pomoc, Milosrdný, ** veď ty všetko, čo chceš, môžeš urobiť.

Zdroj ilustračného obrázka: https://orthochristian.com/109425.html

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava