Home Zo života eparchie Novokňaz Michal Janočko slávil primičnú liturgiu

Novokňaz Michal Janočko slávil primičnú liturgiu

by Stano Gabor
0 comment

Veľkú radosť zažila bratislavská farnosť v nedeľu, 26. júna t.r. keď o 12.00 slávil primičnú sv. liturgiu novokňaz o. Michal Janočko z Bratislavy, a to za hojnej účasti Božieho ľudu, mnohých kňazov východného i západného obradu. Božskú liturgiu v slovenskom jazyku spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Na liturgii diakonizovali dvaja diakoni: Michal Vadrna a studita Peter Mojzeš. Novokňaz Michal Janočko prijal kňazské svätenie z rúk vladyku Petra Rusnáka len predchádzajúci deň, 25. júna počas eparchiálnej púte v Šaštíne.

Primičná slávnosť sa začala sprievodom do katedrály, v ktorej nasledovalo obliekanie novokňaza. Ten sa pri jednotlivých častiach kňazského odevu modlí predpísané modlitby, ktoré veriacim v komentári vysvetlil miestny farár protopresbyter o. Rastislav Čižik. Pred liturgiou dostal novokňaz požehnanie od svojich rodičov a v duchu kajúcnosti poprosil všetkých o odpustenie, ak sa voči niekomu previnil.

V homílii sa zhromaždeniu prihovoril o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie. Novokňazovi adresoval povzbudivé slová zo svojej vlastnej kňazskej skúsenosti a poukázal na dve vlastnosti, ktoré ako mantinely sú dôležité pre kňazský život: sú nimi pokora a poslušnosť. Predstavil tiež obraz kňaza pre našu dobu, ako ho opísal veľký teológ Karol Rahner: kňaz ako muž s prebodnutým srdcom.

V závere liturgie novokňaz udelil novokňazské požehnannie svojej rodine (manželke Mariane, rodičom, súrodencom, krstným rodičom), kňazom, kamarátom, speváckemu zboru, i celej farnosti. Po speve pápežskej hymny a mnoholitstvija sa zhromaždenie odobralo na agapé, ktoré sa konalo v aule a nádvorí Eparchiálneho úradu.

Zahrňme o. Michala do našich modlitieb a vyprosujeme mu Božie požehnanie na Mnohé a blahé roky.

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava