Home Zo života Cirkvi Nový eparchiálny biskup mukačevskej eparchie

Nový eparchiálny biskup mukačevskej eparchie

by Stano Gabor
0 comment

Vymenovaný nový sídelný biskup Mukačevskej eparchie

V stredu, 8. mája 2024 Svätý Otec František vymenoval za biskupa Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie (Zakarpatská Ukrajina) rehoľého kňaza o. Teodora Macapulu, IVE, farára v farnosti Krasna a synkela (vikára) pre rehoľníkov Mukačevskej eparchie.

Oznámenie tejto udalosti sa udialo v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Užhorode za účasti duchovenstva a bohoslovcov eparchie a predchádzala mu modlitba posvätného ruženca.

Mukačevská eparchia po nečakanej smrti vladyku Milana Šášika (14. júla 2020) nemala svojho sídelného biskupa-ordinára. Eparchiu dočasne viedol pomocný biskup vladyka Nil Luščak, OFM ako apoštolský administrátor.

Na mnohaja i blahaja ľita, vladyko Teodor!

Životopis

Biskup-nominant Teodor (vlastným menom Andrej) Macapula sa narodil 21. augusta 1981 v dedine Krylos v Ivano-Frankovskej oblasti (Ukrajina).

V roku 2001 vstúpil do noviciátu Inštitútu vteleného Slova (I.V.E.), v štúdiu pokračoval v Medzinárodnom seminári svätého Vitaliána v meste Segni pri Ríme a v Centre vyšších štúdií svätého biskupa Bruna (2002-2008). Dňa 25. augusta 2007 zložil doživotné sľuby a 10. februára 2008 bol vysvätený za kňaza.

Po kňazskej vysviacke o. Teodor pôsobil v rokoch 2008 – 2013 ako duchovný pastier gréckokatolíckych veriacich žijúcich v Ruskej federácii,  vo farnostiach Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Omsku a sv. Cyrila a Metoda v meste Sargatske, ako aj v Chabarovsku a Vladivostoku.

Od roku 2009 do februára 2013 bol tiež dekanom pre gréckokatolíckych veriacich v rámci Irkutskej rímskokatolíckej diecézy sv. Jozefa a viedol tiež Komisiu pre pastoráciu a pastoráciu povolaní Ordinariátu pre byzantských veriacich v Rusku. Po svojom návrate na Ukrajinu o. Teodor pôsobil v Mukačevskej eparchii.

Od roku 2013 bol farárom Farnosti narodenia sv. Jána Krstiteľa v meste Dubove a tiež farnosti Najsvätejšej Trojice v dedine Krasna v Ťačivskom okrese. Zároveň bol predstaveným miestnej komunity blahoslaveného Teodora Romžu svojej rehoľnej kongregácie. Od roku 2017 bol synkelom pre rehoľníkov v rámci mukačevskej gréckokatolíckej eparchie.

V rokoch 2013 až 2019 bol o. Macapula aj protoihumenom (provinciálnym predstaveným) ukrajinskej delegatúry Panny Márie Zarvanickej Inštitútu Vteleného Slova.

V roku 2018 získal bakalársky titul z humanitných vied na Prikarpatskej štátnej univerzite Vasiľa Stefanyka v Ivano-Frankivsku a v roku 2022 licenciát z pastorálnej teológie na Ukrajinskej katolíckej univerzite vo Ľvove.

Okrem ukrajinčiny ovláda ruštinu, taliančinu, španielčinu a poľštinu.

Inštitút vteleného Slova je rehoľným klerickým inštitútom založeným 25. marca 1984 v Argentíne v diecéze San Rafael; založil ho kňaz Carlos Miguel Buela. Cieľom inštitútu je evanjelizovať každú ľudskú skutočnosť vo všetkých jej rôznych a legitímnych prejavoch.

V roku 2004 bol Inštitút Vteleného Slova kánonicky ustanovený za rehoľný inštitút diecézneho práva, a to dekrétom biskupa Mons. Andrea Maria Erba, biskupa talianskej diecézy Velletri-Segni pri Ríme, kde sídli aj generálny dom inštitútu. Dekrét je datovaný 8. mája, na sviatok Panny Márie z Luján, patrónky Argentíny i rehole.

Okrem mužskej má inštitút aj ženskú vetvu: Inštitút Služobníčok Pána a Panny Márie z Matary, založený r. 1988; tieto dva inštitúty tvoria rehoľnú rodinu Vteleného Slova.

Oba inštitúty sa skladajú z apoštolskej a kontemplatívnej vetvy; ich charizmou je pokračovať vo Vtelení Slova vo všetkých ľudských prejavoch a ich špecifickým cieľom je evanjelizácia kultúry. Po tridsiatich rokoch od založenia mali oba inštitúty spolu približne 2000 členov a misie na piatich kontinentoch. Na Ukrajine pôsobia od roku 1994.

Zdroj: Vatikán, Mukačevská eparchia, Wikipedia, Inštitút vteleného Slova
Foto: Mukačevská eparchia

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava