Home Zo života eparchie Odpustová slávnosť v Brezne

Odpustová slávnosť v Brezne

by Stano Gabor
0 comment

„Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“

 V nedeľu, 12. mája, na siedmu nedeľu Päťdesiatnice, ktorá je v našej Gréckokatolíckej cirkvi venovaná pamiatke svätých otcov Prvého nicejského snemu, slávili vo farnosti Brezno odpustovú slávnosť k cti blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku, ktorého sviatok si pripomíname 11. mája a ktorý je patrónom farnosti.

Archijerejskej svätej liturgii, ktorej predsedal  bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, predchádzal Moleben k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi. Slávnostnú liturgii slávili s vladykom kňazi: o. Michal Janočko, správca farnosti Telgárt a domáci kňaz o. Ján Kovaľ.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia svätých otcov. Upriamil pozornosť na Ježišove slová, ktoré zazneli v evanjeliu:  „Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“ (porov Jn 17,5).  Keď Kristus hovorí o sláve, tak nie v tom zmysle ako ju vníma svet – stať sa slávnym, známym… Kristova sláva, to je kríž, to je láska, ktorú Kristus priniesol na svet, aby zjednotil ľudí z nebešťanmi. A práve táto Kristova sláva má spočinúť na nás. Otázka pre nás je, či túžim po takejto Kristovej sláve? Božia sláva spočíva v prijatí Kristovho ducha. Blahoslavený Vasiľ bol človekom, ktorý mal Kristovho ducha, ducha milosrdenstva, odpustenia, ducha lásky k nepriateľom. Ak ja dám súhlas Kristovej láske, uverím jej a prijmem ju, vtedy vzdávam Bohu slávu, vtedy je Boh oslávený v mojom živote.

Na záver za farníkov vyjadrila slová vďaky vladykovi Petrovi pani Janka Birková. Po mnoholitsviji a myrovaní veriaci pokračovali v radostnom slávení odpustovej slávnosti pri spoločnom obede.

o. Ján Kovaľ, farár grkat farnosti Brezno
Ilustračné foto – Odpust 2014

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava