Home Zo života eparchie Odpust v Liptovskom Mikuláši

Odpust v Liptovskom Mikuláši

by Stano Gabor
0 comment

Najvýchodnejšia farnosť bratislavskej eparchie – farnosť Liptovský Mikuláš oslávila v nedeľu 4. decembra 2022 sviatok svojho patróna, svätého Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry. Po trojročnej prestávke, keď sa kvôli pandemickým opatreniam nemohla konať odpustová slávnosť, do farnosti opäť zavítal bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák, aby povzbudil farské spoločenstvo a slávil odpustovú svätú liturgiu. Vladyku Petra sprevádzal ceremoniár o. Pavol Vasiľ, bohoslovci prešovského seminára a pozvanie prijal aj protopresbyter susedného popradského protopresbyteriátu o. Matúš Nastišin s rodinou. Odpustová slávnosť sa konala za veľkej účasti farníkov, takže miestna kaplnka sv. Mikuláša bola zaplnená do posledného miesta. Návšteva vladyku vo farnosti je totiž pre farské spoločenstvo vždy mimoriadnou udalosťou, na ktorú sa farníci vždy veľmi tešia.

Vo svojej homílii vladyka vychádzal z nedeľného evanjelia o uzdravení desiatich malomocných. Farníkov povzbudil, aby boli vďační Bohu za jeho lásku k nám. Vyzval ich, aby sa nebáli vpustiť Boha úplne do svojho života a aby sme mali živú vieru, ktorá privádza človeka k oslave Boha za to, čo On koná v našom živote.

Po myrovaní a poďakovaní vladykovi sa farské spoločenstvo premiestnilo do blízkeho Katolíckeho domu, ktorý patrí miestnej Rímskokatolíckej cirkvi, a kde sa konal spoločný odpustový farský obed a pohostenie. Pozvanie k sviatočnému stolu prijal aj miestny rímskokatolícky dekan vdp. Stanislav Culka s kaplánom, ktorému sme vďační, že nám zakaždým ústretovo poskytuje tieto priestory na odpustový obed.

Posedenie pri sviatočnom stole obohatené požívaním chutných domácich pokrmov, ktoré pripravili ženy farnosti i družné rozhovory medzi farníkmi – to všetko umocnilo bratské zjednotenie farského spoločenstva. Sme radi, že všetko, čo sme zažili tento deň bolo veľkým darom od dobrotivého Pána. Vladykovi, zúčastneným kňazom i celej farnosti vyprosujeme mnohaja i blahaja ľita!

o. Igor Suchý, farár

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava