Home Zo života Cirkvi ODPUST V PRIEVIDZI

ODPUST V PRIEVIDZI

by Stano Gabor
0 comment

V prvý augustovú nedeľu (1. augusta), krátko po sviatku svätých Sedmopočetníkov, sa v gréckokatolíckej farnosti  v Prievidzi konala odpustová slávnosť pri príležitosti patrocínia farnosti – svätých Sedmopočetníkov (svätých Cyrila a Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu). Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter a spolusláviaci boli o. protosynkel Vladimír Skyba, o. protopresbyter Igor Cingeľ z Trenčína a miestny správca farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi o. Jozef Durkot.

Vladyka vo svojej homílii poukázal na mylný pohľad na to, že kríž je vec neprijateľná a že niekedy si z Boha robíme priam modlu alebo nástroj na odstránenie kríža z našich životov. A pritom sa v každom kríži ide o naše obrátenie skrze modlitbu, pôst a almužnu.

Hojná účasť veriacich, nie len gréckokatolíkov bola zviditeľnením krásneho spoločenstva, ktoré žije medzi katolíkmi v Prievidzi. Po svätej liturgii a myrovaní nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaniami štyroch Evanjelií, a spoločný obed v blízkej reštaurácii za účasti asi 50 veriacich vrátane miestneho rímskokatolíckeho prievidzského dekana a farára, ich kaplánov a dvoch zástupcov z Rehole piaristov.

Všetkým účastníkom, archidiakonovi aj asistencii patrí srdečná vďaka za dôstojné slávenie i za vytvorené živého eucharistického spoločenstva.

o. Jozef Durkot, Prievidza
Foto: Štefan Kollar

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava