Home Uncategorized Pastoračná návšteva vladyku Petra v Brezne

Pastoračná návšteva vladyku Petra v Brezne

by Stano Gabor
0 comment

Pozri sa do zrkadla Božieho slova

Vladyka Peter Rusnák bratislavský eparcha uskutočnil v nedeľu 8. augusta 2021 pastoračnú návštevu Gréckokatolíckej farnosti blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku v Brezne. Od poslednej návštevy ubehli tri roky, o to radosť a vďačnosť ktorou bol vladyka privítaný zo strany veriacich bola väčšia. Archijerejskú svätú liturgiu  s vladykom Petrom slávili o. Vladimír Skyba protosynkel bratislavskej eparchie, Mons. o. Dušan Lukáč farár – dekan rímskokatolíckej farnosti Brezno – mesto, miestny farár o. Ján Kovaľ. Vladyku v diakonskej službe sprevádzal  o. Michal Vadrna archidiakon.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia, v ktorom zaznelo podobenstvo, kde nosnou témou bolo odpustenie. Pripomenul, že Ježiš pomerne často používa podobenstva, aby sme sa naň pozreli ako do zrkadla. Pozrieť sa do zrkadla Božieho slova a spoznať v ňom svoju krutosť, nemilosrdnosť, neodpustenie… . Náš život, naše postoje o nás prezrádzajú, že neodpúšťame. A pri tom my sme odpustenie dostali zadarmo zo strany Boha. Boh vie, že je nám ťažko odpustiť a nepohoršuje sa nad tým, ale my potrebujeme zmeniť zmýšľanie: odpúšťať donekonečna, lebo Boh to takto robí mne. Kristus prišiel na túto zem s láskou, milosrdenstvom, odpustením… . Vladyka Peter pripomenul slová sv. apoštola Pavla, aby sme sa pozerali na Ježiša Krista, hľadeli na ukrižovanú lásku a týmto spôsobom menili svoje postoje.

Na záver sa v mene veriacich vladykovi Petrovi poďakovala p. Mária Dologová. Vyjadrila vďačnosť z návštevy a popriala hojnosť Božieho požehnania do ďalšej pastierskej služby. Návšteva vladyku Petra pokračovala spoločným obedom. Tak ako predchádzajúce návštevy, tak aj táto návšteva vladyku Petra znamenala v živote farnosti čosi mimoriadne, bola posilnením vo viere a zanechala pozitívnu stopu v celom farskom spoločenstve.

o. Ján Kovaľ, Brezno
Foto: Silvia Šaková

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava