Home Zo života eparchie Odpustová slávnosť ku cti sv. Lukáša v Trnave

Odpustová slávnosť ku cti sv. Lukáša v Trnave

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu 17. októbra 2021 zavítal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup do gréckokatolíckej farnosti v Trnave, ktorej patrónom je svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Samotnej slávnosti, ktorá vyvrcholila archijerejskou liturgiou, predchádzala dvojdňová duchovná obnova.

Vladyka Peter vo svojej homílii vychádzal z podobenstva o rozsievačovi a zdôraznil, aké je potrebné siať, teda ohlasovať evanjelium. Zároveň je dôležité mať trpezlivosť, vedieť počkať. Dobrý hospodár nechodí každý deň pozerať, či semienko vzklíčilo, ale vie že ono rastie a prinesie úrodu. Problém je jediný, a to s pôdou, do ktorej je to semeno zasiate. Je potrebné pripraviť dobrú pôdu svojho srdca na prijatie Božieho Slova.

Na záver slávenia božskej liturgie vladyka predniesol Modlitbu k Svätému Duchu a otvoril eparchiálnu fázu Synody o synodalite, ktorá sa v túto nedeľu otvárala v miestnych cirkvách po celom svete.

Liturgické slávenie sa zakončilo myrovaním a sprievodom okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií. Farské spoločenstvo sa následne stretlo pri agapé v priestoroch farskej budovy. Všetkým farníkom a ich rodinám patrí veľké poďakovanie za prípravu a dôstojný priebeh celej odpustovej slávnosti.

Na mnohaja i blahaja ľita.

o. František Fedorišin, farár Trnava

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava