Napísal 14. septembra 2019

Odpustová slávnosť v katedrále

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom sa v sobotu 14. septembra 2019 konala v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku a patrocínia miestnej farnosti.

Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a pokračoval slávením archijerejskej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, spoluslúžili viacerí kňazi – protosynkel košickej eparchie o. J. Lajčiak, protosynkel o. V. Skyba, kancelár o. P. Sabol, farár o. R. Čižik, o. F. Takáč zo Šumiaca, o. Andrij – sekretár apoštolskej nunciatúry, o. A. Škoviera, o. S. Diheneščík, o. J. Durkot, diakonizoval M. Vadrna. Liturgiu za veľkej účasti Božieho ľudu spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením dirigenta Martina Škovieru. Počas slávnosti bola vystavená k verejnej úcte ikona s pravými ostatkami Svätého kríža Pánovho.

Slávnostný kazateľ – protosynkel košickej eparchie o. Jaroslav Lajčiak sa vo svojej homílii zamýšľal nad tajomstvom kríža. Ako zdôraznil, kríž je „extázou Božej lásky“ k človeku. Kríž, ktorý bol pôvodne vražedným nástrojom, nám otvoril brány raja a stal sa pre nás cestou spásy. Znamením kríža je poznačený celý náš ľudský život, od narodenia po smrť. Toto tajomstvo kríža je – ako hovorí sv. Pavol – pre svet bláznovstvom, ale pre nás je znamením spásy. V závere svojej homílie kazateľ povzbudil prítomných, aby aj v diaspore vydávali svojím životom autentické svedectvo o ukrižovanom Kristovi a jeho láske k človeku. Symbolom tejto lásky je práve kríž, ktorý na dnešný sviatok pozdvihujeme.

Na záver odpustovej slávnosti sa ako zvyčajne konalo myrovanie a tradičná procesia okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Prítomní mali možnosť prežiť slávnostné chvíle aj v bratskom spoločenstve pri agapé vo veľkej sále Eparchiálneho úradu.

Stanislav Gábor

Fotografie zo slávnosti sú vo Fotogalérii