Home Zo života eparchie Odpustová slávnosť vo Zvolene

Odpustová slávnosť vo Zvolene

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu 14. mája 2023 (Šiestu nedeľu po Pasche – Nedeľu o slepom) slávila gréckokatolícka farnosť Zvolen odpustovú slávnosť a zároveň 20. výročie svojho založenia. Do farnosti pri tejto príležitosti zavítal pomocný biskup bratislavskej eparchie, vladyka Milan Lach SJ, aby predsedal odpustovej slávnosti ku cti patróna farnosti, svätého, slávneho a všechválneho apoštola a evanjelistu Jána Teológa, milovaného Kristovho učeníka (jeho sviatok sa slávi 8. mája).

Odpustovú archijerejskú liturgiu slúžil vladyka Milan Lach v Kostole sv. Jána Pavla II. vo Zvolene – Lieskovci. Vo svojej homílii vladyka poukázal na lásku evanjelistu Jána ku Kristovi, lásku, ktorá neostávala len pri slovách a povzbudil veriacich bratov a sestry k účinnej láske k našim blízkym, k nášmu okoliu, aby sme tak vydávali svedectvo o Kristovi. Spomenul tiež osobný vzťah k Ježišovi Kristovi ako to najdôležitejšie pre náš život.

Po skončení archijerejskej svätej liturgie, myrovaní a sprievode okolo chrámu s čítaniami evanjelií sa vladyka spolu s kňazmi a veriacimi stretli aj pri farskom obede a vytvorili tak krásne spoločenstvo a miesto stretnutia. Na slávnosti resp. farskom obede sa zúčastnili aj gréckokatolícki kňazi z okolia (farár a protopresbyter banskobystrického protobresbyterátu o. Ján Krupa, farár o. Ján Kovaľ z Brezna), a nechýbali ani miestni rímskokatolícki kňazi (farár a dekan vdp. Jozef Kraus, kaplán z mesta Zvolen dp. Martin Ščúry, provinciál dominikánov P. Damián Juraj Mačura OP a dp. Marek Hraňo, farár v Kováčovej).

Peter Sahajda, farár gr.kat. farnosti Zvolen
Foto: Archív farnosti

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava