Napísal 27. augusta 2018

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2018

Letné mesiace sú v našej Gréckokatolíckej cirkvi už tradične spojené s mnohými púťami a odpustami. Konajú sa na pútnických miestach pri príležitosti veľkých sviatkov, ako napr. Premenenie Pána, Zosnutie presvätej Bohorodičky, či našich blahoslavených biskupa Pavla Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Trčku. Púte sú príležitosťou k hlbšiemu obráteniu sa k Bohu, k načerpaniu duchovných síl, vyproseniu milostí, k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie.

Medzi najväčšie a najstaršie pútnické miesta Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku patrí Ľutina, Klokočov, Buková hôrka a Krásny Brod. Najmladším a rýchlo sa rozvíjajúcim pútnickým miestom je hora v Zvir pri malebnej dedinke Litmanová v okrese Stará Ľubovňa.

Počas tohtoročného letného obdobia sa budú konať tieto odpustové slávnosti:

Prešovská archieparchia

LEVOČA – 1. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky)
STROPKOV – 8. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
PREŠOV – 21. júl, sobota (bl. hieromučeník Pavol Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 22. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
LITMANOVÁ – 5. august, nedeľa, Hlavná púť na výročie zjavení
BUKOVÁ HÔRKA – 12. august, nedeľa (Premenenie Pána)
ŠAŠOVÁ – 12. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 19. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 26. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

Košická eparchia

SEČOVCE – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
VEĽKÉ KAPUŠANY – 15. júl, nedeľa (bl. hieromučeník Pavol Gojdič OSBM)
KLOKOČOV – 12. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
MICHALOVCE – 26. augusta, nedeľa (bl. Metod D. Trčka, CSsR)
KOŠICE – 9. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 25. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)

Bratislavská eparchia

TRENČÍN – 8. júla, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
PRIEVIDZA – 4. augusta, sobota (sv. Sedmopočetníkov)
BRATISLAVA – 16. september, nedeľa (Povýšenie svätého Kríža)

 

Metropolitné púte v ĽUTINE

Metropolitná púť gréckokatolíckych kňazov, (konala sa 16. mája  2018)

Zdroj: Slovo / Gréckokatolícky kalendár / Prešovská metropolia 
Foto: Ilustračná snímka Odpust v Ľutine 2014

Kategória: Zo života Cirkvi