Napísal 13. júla 2020

Pamätná tabuľa M. Trčkovovi v Ilave

Bratislava 13. júla (TK KBS) V Ilave v sobotu 11. júla odhalili pamätnú tabuľu blahoslaveného redemptoristu hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Tabuľa bola inštalovaná na väzenskom múre pred farským kostolom Všetkých svätých. V úvode svätej liturgie, ktorá bola zároveň začiatkom slávnosti, prítomných hostí privítal miestny dekan Patrik Sojčák slovami: „Nachádzame sa na mieste, kde sú uväznení ľudia odsúdení za zlo, ktoré napáchali, ale na dnešnej slávnosti si chceme uctiť život človeka, ktorý bol tu väznený a odsúdený za dobro, ktoré šíril. Ďakujme pri tejto slávnosti za všetkých, ktorí napriek nespravodlivému odsúdeniu, zostali verní dobru“.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol viceprovinciálny predstavený gréckokatolíckych redemptoristov Metod Marcel Lukačik. V homílii priblížil svedectvo života blahoslaveného Metoda. Ten pred svojou mučeníckou smrťou vo väzení vyznal: „Na nikoho sa nehnevám a všetkým odpúšťam“.

Po záverečnom požehnaní za symbolického spevu vianočnej koledy, ktorá zdá sa, bola osudnou pre blahoslaveného Metoda, sa prítomní hostia presunuli pred väzenský múr, kde bola za zvuku fanfár odhalená pamätná tabula „blahoslaveného väzňa Ilavskej väznice“. Provinciálny predstavený redemptoristov P. Václav Hypius požehnal inštalovanú pamätnú tabuľu a predniesol krátky príhovor, v ktorom spomenul, že každý zanecháva vo svete svoju stopu, a táto tabuľa bude pripomínať stopu blahoslaveného redemptoristu mučeníka Metoda.

Pozvanie prijali mnohí významní hostia, medzi ktorými bol primátor mesta Ilava, Viktor Wiedermann, riaditeľ väznice plk. Róbert Mudronček a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner. Všetci traja predniesli pred pamätnou tabuľou blahoslaveného Metoda krátke príhovory. Peter Sandtner spomenul na svedectvá iných politických väzňov z Ilavy: „Máme členov, ktorí dodnes nenabrali odvahu navštíviť Ilavu, ani po rokoch, a o Ilave sa im v noci sníva… Najmä o bitkách od dozorcov… Zachovali sa spomienky viacerých politických väzňov, ktorí opisovali sadistické metódy dozorcov v Ilave, ale myslím, že to nie je potrebné spomínať, lebo tu nie sme kvôli dozorcom, na tých sa už zabudlo. Sme tu kvôli svedkom viery, na ktorých sa nezabudlo a viacerých z nich si uctievame ako blahoslavených. Obdivujeme ich hrdinstvo, že zostali verní aj napriek dlhoročnému utrpeniu. Na záver preto odcitujem slová Michala Fitza: „Kňazi v ilavskej väznici tvorili jeden pevný celok. Panovala medzi nimi opravdivá láska, navzájom si pomáhali. Všetky bolesti, útrapy i radosť jednotlivca boli spoločným majetkom. Plne platila zásada – v jednote je sila. Posilu sme čerpali z modlitby a zvlášť zo svätej liturgie. Vždy o pol štvrtej ráno sme koncelebrovali na jednom stole súčasne dve služby Božie – podľa východného i latinského obradu. Miesto kalichov – obyčajné poháre. Ale bolo to jedinečne krásne a dojímavé.“

Na udalosť zareagovala na svojom profile na sociálnej sieti aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková: „V rokoch 1948 až 1989 bolo vo väzniciach bývalého Československa uväznených vyše 450 000 politických väzňov. Mnohí z nich strávili roky žalára aj práve v ilavskej väznici. Zaobchádzali s nimi často krutým spôsobom, boli im odopierané najzákladnejšie ľudské práva. V dôsledku toho vo väzniciach zomrelo približne 4 500 ľudí. (…) V prvom rade je to vzdanie úcty a rešpektu tým, ktorí za svoj sen o slobode trpeli a mnohí aj položili vlastný život. Vážime si ich postoje, ich životy a nezabúdame. Naše pripomínanie si tejto smutnej časti našich dejín je tiež odkazom rodinám politických väzňov a obetiam prenasledovania, že ich osobné príbehy a príbehy ich rodín majú pre súčasnú spoločnosť veľkú hodnotu.“
Po slávnosti nasledovala návšteva väznice pre pozvaných hostí.

Pamätná tabuľa bude spomienkou na blahoslaveného redemptoristu mučeníka, prvého viceprovinciála Michalovskej viceprovincie Metoda a jeho svedectvo odpustenia nepriateľom. Metod bol za blahoslaveného mučeníka vyhlásený v Ríme Svätým Otcom Jánom Pavlom II. 4. novembra 2001. Jeho relikvie sú uložené v bazilike minor v Michalovciach a jeho liturgická spomienka pripadá na 25. augusta.

Zdroj: TK KBS / Metod Marcel Lukačik CSsR
Foto: Martin Petrík

Kategória: Zo života Cirkvi