Napísal 10. júla 2020

Jubilejný desiaty ročník LET-ky

Jubilejný desiaty ročník Letného tábora Bratislavskej eparchie, ktorý sa konal od nedele 5. júla do piatku 10. júla na Chate Trubárka pri obci Kubrica neďaleko Trenčína sa úspešne skončil.

Vyše 100 detí a mladých ľudí spolu s kňazmi eparchie, bohoslovcami a animátormi prežili dni naplnené bohatým duchovným a voľnočasovým programom. Nechýbala v ňom modlitba, evanjelizácia, katechéza, sv. liturgia, práca v skupinách, práca s Božím slovom, turistika, či záverečná opekačka pri táboráku.

Deťmi obľúbené pohybové a športové aktivity sa mohli realizovať na vynovenom ihrisku a športovisku, ktorými disponuje táto novozrekonštruovaná chata; k dispozícii bol aj bazén na kúpanie.

Takmer celý týždeň strávil v tábore aj bratislavský eparcha, vladyka Peter (Rusnák). Slávil pre deti sv. liturgie, katechizoval, ba zapájal sa aj do rôznych táborových aktivít. Tábor sa niesol v duchu biblických slov: Do boja s Goliášom! „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9).

Hlavným organizátorom tábora bola bratislavská eparchia. Myšlienka usporadúvať letné eparchiálne tábory pre deti a mládež z farností bratislavskej eparchie vznikla v roku 2010. Inšpiráciou boli stretnutia mládeže v Juskovej Voli a na Bystrej, ktoré majú v prešovskej a košickej eparchii už dlhú tradíciu. Prvý tábor sa konal v júli 2011 v Banskej Štiavnici. Každoročne sa tábor koná na inom mieste: dvakrát to bol Šaštín (2019, 2018), predtým Tajov (2017), Telgárt (2016), Duchonka (2015), Lom nad Rimavicou (2014), Bojnice (2013), Kokava nad Rimavicou (2012), Banská Štiavnica (2011).

Podujatie je každoročnou príležitosťou k tomu, aby sa najmladšia generácia gréckokatolíkov mohla formovať v kresťanskom duchu i východnom obrade a zmysluplne prežívať letné prázdninové dni. Na LET-ke sa zúčastňuje okolo sto účastníkov. Z detí, ktoré chodili na LET-ku v prvých rokoch, medzičasom vyrástla nová generácia animátorov, ktorí dnes už preberajú animátorskú štafetu.

Vďaka patrí všetkých organizátorom, kňazom, bohoslovcom, animátorom a ďalším pomocníkom, ktorí sa podieľali za uplynulých desať rokov na príprave a realizácií letných eparchiálnych táborob. Vďaka patrí aj vladykovi Petrovi, ktorý projekt letného eparchiálneho tábora vždy podporoval a sa na ňom aj osobne aktívne zúčastňoval.

Foto: Zuzana Sabolová
Text: Stanislav Gábor

Fotky z LETky sú vo Fotogalérii (Foto: Mária Pavlovská)

Kategória: Zo života eparchie