Home Východní svätci Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos)

Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos)

by admin
0 comment

14. 1. Svätá apoštolom rovná Nina, osvietiteľka Gruzínska

Jej meno je skrátenou formou jej pôvodného mena Christiana, ktoré je latinského pôvodu a znamená „kresťanka“.

Dnešná svätica žila za čias Konštantína Veľkého (306-337) ako vojnová zajatkyňa pri Iberoch v Gruzínsku. Prostredníctvom vyučovania, zázrakov a cností obrátila na kresťanstvo kráľovský dom a miestny ľud.

Podľa legendy Nina bola spoločníčkou svätej Ripsímy.

 

Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita

Svätý Sáva, jeho spoločník Izaiáš a ďalších 36 mníchov patria do skupiny mučeníkov, ktorých zavraždili Saracéni na vrchu Sinaj 28. decembra 373.

V podobnom čase v oblasti egyptskej púšte Raita Barbari zavraždili 40 mníchov. Martyrológiá označujú útočníkov ako Blemijovia, čo bol antický nomádsky kmeň z Núbie.

(Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „koruna“.

Zakladateľ kláštora Chenolakos v Konštantínopole pochádzal zo vznešeného rodu. Štefan z lásky ku chudobe a utiahnutosti  ako mladík navštívil v Palestíne kláštory a pustovne v púšti neďaleko Jordánu. Chcel sa tam oboznámiť so spôsobom života tamojších mníchov s cieľom neskôr ich nasledovať. Keď sa okolo roku 716 vrátil domov do Konštantínopolu, prijal ho vtedajší patriarcha Germanos a dal mu podnet, aby vystaval už spomínaný kláštor. Jeho príklad života sa rozhodol nasledovať veľký zástup mníchov.

Prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos, napokon zomrel v polovici 8. storočia.


Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL, heiligenlexikon.de spracoval o. Ján Sabol ml.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava