Home Zo života Cirkvi Pastierky list k začiatku duchovnej prípravy pre návštevou Svätého Otca Františka v Prešove

Pastierky list k začiatku duchovnej prípravy pre návštevou Svätého Otca Františka v Prešove

by Stano Gabor
0 comment
Drahí spolubratia v kňazskej službe, drahé rehoľné sestry a rehoľní bratia, drahí bratia a sestry.
 
Srdečne Vás v tento sviatok Premenenia Pána pozdravujeme a všetci spolu sa tešíme z pripravovanej veľkej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. My gréckokatolíci sa tešíme predovšetkým na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove 14. septembra, kde bude sláviť archijerejskú Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a ohlási homíliu. Stretnutie sa uskutoční na známom mieste pred mestskou športovou halou, na mieste, kde sa uskutočnila aj návšteva pápeža sv. Jána Pavla II. v roku 1995.
 
Už dlhší čas prebiehajú prípravné práce ohľadom stavby oltára, rozmiestnenia sektorov, zabezpečenia záchytných parkovísk a bezpečnosti všeobecne. Intenzívne na tom pracujú prípravné komisie na rôznych úrovniach.
 
celé znenie pastierského listu je v prílohe.
 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava