Napísal 16. marca 2021

Piaty týždeň Veľkého pôstu

V piatom týždni Štyridsiatnice spievame Veľký kánon Andreja Krétskeho, čím znovu potvrdzujeme naše odhodlanie nasledovať Krista. V piatok čítame o Abrahámovej viere, keď bol ochotný obetovať svojho vlastného syna Izáka. To, čo Boh nedovolil vykonať Abrahámovi, dovolil uskutočniť na Kristovi, ktorý bol obetovaný za život sveta.

Poznámka. Veľký kánon je tohto roku presunutý zo štvrtku na utorok, kvôli tomu, že v stredu 25. marca je veľký sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke a vo štvrtok 26. marca slávime Odovzdanie sviatku Zvestovania a  Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. Tiež v utorok sa slávi Liturgia vopred posvätených darov a v stredu, v samotný deň sviatku sa slávi sv. liturgia s večierňou.

Na nasledujúci týždeň sa slúžia liturgie vopred posvätených darov okrem stredy a piatku aj vo štvrtok (Veľkého kánona).

Akatistová sobota. Nasledujúca sobota je tzv. Akatistová sobota. Počas utierne sa spieva Akatist Zvestovaniu presvätej Bohorodičke (oficiálna modlitba Východnej cirkvi ku cti Presvätej Bohorodičky) rozdelený na tri časti. V niektorých farnostiach spievajú samotný Akatist (bez utierne) v piatok večer namiesto Liturgie vopredposvätených darov. Počas Akatistu by všetci zhromaždení mali stáť. Kňaz, oblečený vo felóne a epitrachile, stojí počas spevu Akatistu pred prestolom alebo ikonou Bohorodičky umiestnenou na tetrapóde.

Nasledujúcu nedeľu (piatu pôstnu) si pripomíname pamiatku prepodobnej matky Márie Egyptskej.

Kategória: Zo života eparchie