Home Zo života eparchie Piaty týždeň Veľkého pôstu

Piaty týždeň Veľkého pôstu

by Stano Gabor
0 comment

V piatom týždni Štyridsiatnice spievame Veľký kánon Andreja Krétskeho, čím znovu potvrdzujeme naše odhodlanie nasledovať Krista. V piatok čítame o Abrahámovej viere, keď bol ochotný obetovať svojho vlastného syna Izáka. To, čo Boh nedovolil vykonať Abrahámovi, dovolil uskutočniť na Kristovi, ktorý bol obetovaný za život sveta.

Na nasledujúci týždeň sa slúžia liturgie vopred posvätených darov okrem stredy a piatku aj vo štvrtok (Veľkého kánona).

Akatistová sobota. Nasledujúca sobota je tzv. Akatistová sobota. Počas utierne sa spieva Akatist Zvestovaniu presvätej Bohorodičke (oficiálna modlitba Východnej cirkvi ku cti Presvätej Bohorodičky) rozdelený na tri časti. V niektorých farnostiach spievajú samotný Akatist (bez utierne) v piatok večer namiesto Liturgie vopredposvätených darov. Počas Akatistu by všetci zhromaždení mali stáť. Kňaz, oblečený vo felóne a epitrachile, stojí počas spevu Akatistu pred prestolom alebo ikonou Bohorodičky umiestnenou na tetrapóde.

Nasledujúcu nedeľu (piatu pôstnu) si pripomíname pamiatku prepodobnej matky Márie Egyptskej.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava