Home Zo života eparchie Pocta sv. Gorazdovi v Bratislave

Pocta sv. Gorazdovi v Bratislave

by Stano Gabor
0 comment

Vo štvrtok , 27. júla 2023, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (sv. Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutočnila XXXI. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bola Spoločnosť svätého Gorazda

Podujatie sa začalo sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 17.00 hod, ktorej hlavným slúžiteľom bol protosynkel o. Vladimír Skyba. Po liturgii program pokračoval príhovorom predsedu Spoločnosti svätého Gorazda PaedDr. Miroslava Holečka, v ktorom poukázal na osobnosť sv. Gorazda ako pokračovateľa cyrilometodskej misie. Práve sv. Gorazda si za svojho nástupcu pred smrťou zvolil arcibiskup sv. Metod, slovami: „Tento je vašej zeme slobodný muž, najzbehlejší v latinských knihách a pravoverný. Toto nech je Božia vôľa a vaša láska, ako i moja.“ (Život Metoda, kap. 17, 1-6).  V zastúpení JUDr. Mariána Gešpera, predsedu Matice slovenskej sa prítomným prihovoril Mgr. Maroš Smolec, správca Matice slovenskej.

Tretiu časť programu tvorilo pásmo poézie pod názvom Pocta svätému Gorazdovi, popretkávané byzantskými spevmi, v ktorom zazneli verše v podaní recitárora Ľubora Hallona a básnika Michala Chudu. V závere sa prihovoril protosynkel eparchie, o. Vladimír Skyba.

-sg-

Foto: Maroš Smolec, Peter Schvantner

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava