Home sviatky POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

by Stano Gabor
0 comment

icon-PrepolovenijeV stredu po Nedeli o porazenom – presne v polovici Päťdesiatnice, medzi Paschou a sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha – slávi východná Cirkev sviatok Prepolovenije (Polovica). Synaxár tohto dňa takto vysvetľuje zavedenie tohto sviatku: V stredu porazeného sviatkujeme sviatok Polovice Päťdesiatnice k úcte dvoch veľkých sviatočných dní – Paschy a Pätdesiatnice. Prepolovenije obdiva tieto sviatky spája a zjednocuje. Sviatok Prepolovenija (Polovice) má osem dní poprazdenstva (posviatku), ktoré trvá do stredy po nedeli o samaritánke.

Základom sviatku bola udalosť z evanjelia, kde sa hovorí, že Ježiš Kristus uprostred sviatkov stánkov vystúpil do chrámu a začal učiť (porov. Jn 7, 14). Hovoril o svojom poslaní a o živej vode: „ ,Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal… Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.‘ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili!“ (Jn 7, 16. 37-39).

Tento sviatok sa praktizoval už za čias sv. Jána Zlatoústeho († 407). Službu sviatku Prepolovenija zložili carihradský patriarcha Anatolius († r. 458), sv. Andrej Krétsky, († okolo r. 740), sv. Ján Damascénsky (†okolo r. 749) a sv. Teofan Vyznávač († 817).

Cieľom sviatku Prepolovenija je posilniť nás vo viere vo vzkrieseného Krista, povzbudiť nás k zachovávaniu Božích prikázaní a pripraviť na sviatok Pánovho nanebovstúpenia a Zastúpenia Svätého Ducha.

Podľa Katrij: Piznaj svij obrjad spracoval  -sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava