Home Zo života Cirkvi POZDRAV METROPOLITU FILIPA PRI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY PÁPEŽA FRANTIŠKA

POZDRAV METROPOLITU FILIPA PRI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY PÁPEŽA FRANTIŠKA

by Stano Gabor
0 comment

POZDRAV METROPOLITU FILIPA PRI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY PÁPEŽA FRANTIŠKA

Metropolita Filip pozdravil pápeža Františka v sobotu 29. apríla doobeda počas jeho návštevy gréckokatolíckeho chrámu na Ružovom námestí v Budapešti.

Milovaný pápež František!

Od pápeža Jána Pavla II. sme sa naučili dôležitú pravdu, že Kristova Cirkev dýcha dvoma pľúcami, dušou Východu a Západu, ktoré spolu žijú v mystickom tele. Tento poetický a teologický obraz je obzvlášť pravdivý tu, v tejto oblasti. Dva kostoly stoja vedľa seba, dve komunity, rímskokatolícka a gréckokatolícka, žijú vedľa seba. Farnosť a farnosť sa spájajú, spája sa život nášho spoločenstva. Aj tento chrám nám pred sto dvadsiatimi rokmi darovali naši rímskokatolícki bratia.

Pre nás gréckokatolíkov je obzvlášť dôležité patriť do Katolíckej cirkvi. Od nášho zrodu, od prvých zväzkov, sme museli pre túto dvojitú príslušnosť veľa trpieť. Naši mučeníci zomreli nielen pre svoju kresťanskú vieru, ale práve pre svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi, pretože ak by prijali diktát komunistického násilia, mohli si zachrániť život návratom k pravoslávnej viere, ale radšej zomreli, než by sa zriekli Katolíckej cirkvi.

Preto nikto nemôže pochybovať o tom, že hoci sa snažíme zostať verní svojim východným koreňom, nechceme sa oddeliť, ale byť mostom medzi dvoma sesterskými cirkvami, keďže istým spôsobom patríme k obom.

Touto dnešnou návštevou, návštevou najvyššej hlavy Cirkvi v našom skromnom východnom príbytku, sme dostali obrovské potvrdenie, že sme rovnocennými členmi katolíckej rodiny. Sľubujeme, že keď hľadáme a ohlasujeme Krista, budeme nositeľmi a ohlasovateľmi jednoty v našej cirkevnej existencii.

Predovšetkým sa o to chceme usilovať svojimi vrúcnymi modlitbami. Práve to považujeme za svoju najvyššiu povinnosť a najlepší spôsob, ako oživovať mystické telo. Prosíme vás, aby ste od nás prijali tento jednoduchý symbolický dar, „ruženec“ východnej Cirkvi, čotki, ktorý pre túto príležitosť uplietla gréckokatolícka mládež a ktorý budú odovzdávať deti: vyjadruje posolstvo nás všetkých, že budeme so synovskou vierou milovať nášho Pána Krista, jeho Cirkev a jeho vikára na zemi, nášho pápeža Františka.

Zdroj: Hajdudorožská archieparchia (https://hd.gorogkatolikus.hu/)

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava