Napísal 6. júla 2020

Pozvánka do Ilavy

Michalovská viceprovincia redemptoristov, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava vás srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia a požehnania pamätnej tabule blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR, ktorá sa bude konať v rímskokatolíckom Kostole všetkých svätých v Ilave v sobotu 11. júla 2020.

Program sa začne o 11.00 hod. gréckokatolíckou liturgiou po ktorej o 12.00 hod. bude nasledovať samotné odhalenie a požehnanie pamätnej tabule.

Blahoslavený Metod Dominik, pros Boh za nás!

 

Informoval: Igor Cingeľ, farár Trenčín