Napísal 10. januára 2020

Pozvánka na gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícka slovenská misia v Rakúsku pozýva na sv. liturgie vo Viedni, ktoré sa slávia vždy v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00 v gréckokatolíckom chráme Barbarakirche na Postgasse 8-12 vo Viedni.

Bohoslužobný poriadok na najbližšie obdobie:

Nedeľa 9. februára 2020
Nedeľa 23. februára 2020
o. Juraj Terek, kňaz
o. Michal Vadrna, diakon

Aktuálny bohoslužobný program možno nájsť na webovej stránke misie https://greckokatolici-at.webnode.sk/ alebo na https://www.facebook.com/greckokatolici.at/ .

Správca Slovenskej gréckokatolíckej misie o. Juraj Terek tiež pozývam k modlitbe za toto dielo. Podľa jeho slov, je veľmi dôležité, aby človek, ktorý je ďaleko od svojho domova nebol sám. Aby mal miesto, kde môže načerpať spôsobom, ktorý je mu blízky.

Informoval: správca misie o. Juraj Terek a diakon Michal Vadrna

Kategória: archív pozvánok