Napísal 12. decembra 2019

Pozvánka do Trumau a na gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícka slovenská misia v Rakúsku pozýva na Svätú Božskú liturgiu, ktorú bude sláviť vladyka Peter, bratislavský eparcha v sobotu dňa 14. decembra 2019 v Trumau o 11:00 hod. Zároveň vladyka pri tejto svätej liturgii vyslúži iniciačné tajomstvá najmladšej dcérke o. Tereka ELIZABETKE.

Príďtťe a zdieľajte našu radosť z nového člena Cirkvi, ako aj radosť z fungovania misie pre gréckokatolíkov, ktorá sa už prehupla do tretieho roku svojho fungovania.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gréckokatolícka slovenská misia v Rakúsku pozýva na sv. liturgie vo Viedni, ktoré sa slávia vždy v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00 v gréckokatolíckom chráme Barbarakirche na Postgasse 8-12 vo Viedni.

Bohoslužobný poriadok na najbližšie obdobie:

Nedeľa 8. decembra 2019 
Nedeľa 22. decembra 2019
o. Juraj Terek
o.diakon Michal Vadrna

Aktuálny bohoslužobný program možno nájsť na webovej stránke misie https://greckokatolici-at.webnode.sk/ alebo na https://www.facebook.com/greckokatolici.at/ .

Správca Slovenskej gréckokatolíckej misie o. Juraj Terek tiež pozývam k modlitbe za toto dielo. Podľa jeho slov, je veľmi dôležité, aby človek, ktorý je ďaleko od svojho domova nebol sám. Aby mal miesto, kde môže načerpať spôsobom, ktorý je mu blízky.

Informoval: správca misie o. Juraj Terek a diakon Michal Vadrna