Napísal 11. augusta 2019

Gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícka misia v Rakúsku pozýva na sv. liturgie vo Viedni, ktoré sa slávia vždy v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00 v gréckokatolíckom chráme Barbarakirche na Postgasse 8-12 vo Viedni.

Bohoslužobný poriadok na najbližšie obdobie:

Nedeľa 11. augusta 2019 o 14.00 hod: sv. liturgia: slúži o. Marek Vadrna z Marianky a o. Andrej Škoviera z Bratislavy.

Nedeľa, 25. augusta 2019 o 14:00 hod.: slúži: o. Jozef Durkot, kaplán z bratislavskej katedrály

Aktuálny bohoslužobný program možno nájsť na webovej stránke misie https://greckokatolici-at.webnode.sk/ alebo na https://www.facebook.com/greckokatolici.at/ .

Správca Slovenskej gréckokatolíckej misie o. Juraj Terek tiež pozývam k modlitbe za toto dielo. Podľa jeho slov, je veľmi dôležité, aby človek, ktorý je ďaleko od svojho domova nebol sám. Aby mal miesto, kde môže načerpať spôsobom, ktorý je mu blízky.

Informoval: správca misie o. Juraj Terek a diakon Michal Vadrna