Napísal 13. januára 2020

Pozvánka na konferenciu o prof. Michalovi Lackovi SJ

Slovenský historický ústav v Ríme, Centrum Spirituality Východ–Západ Michala Lacka SJ – vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Gréckokatolícka eparchia Košice, Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna, Mestská časť Košice-Krásna, Kaštieľ Krásna, n. o.

pozývajú

na slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920 – 1982)

Sobota, 18. januára 2020

10:00 Parastas v kaplnke Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ (Komenského 14, Košice) – slúži archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej gréckokatolíckej eparchie

10:30 Kolokvium pre odbornú i laickú verejnosť o osobe a diele prof. Michala Lacka SJ v Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ (Komenského 14, Košice)

Program kolokvia:

Úvodné slovo o Centre Spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ (Šimon Marinčkák)

Michal Lacko SJ a slovenskí gréckokatolíci v Kanade (Daniel Černý)

Agent Štátnej bezpečnosti „MARÍNA“ a profesor Michal Lacko SJ (Daniel Atanáz Mandzák CSsR)

„Široké slovenské srdce v cudzom svete“ – Michal Lacko SJ a gréckokatolícka emigrácia: minulosť, prítomnosť a budúcnosť (Martin Mráz)

Diskusia a záver

Po skončení diskusie možnosť exkurzie v Centre spirituality, kde sa nachádzajú osobné dokumenty a fotografie zo života Michala Lacka SJ.

14:00 Panychída za prof. Michala Lacka SJ pri jeho hrobe (cintorín Rozália) – slúži protojerej Vladimír Varga, farár farnosti Košice-Nad Jazerom

Nedeľa, 19. januára 2020

10:30 Archijerejská liturgia v chráme sv. Cyrila a Metoda v Krásnej nad Hornádom – kazateľ: vladyka Ján Babjak SJ, spev: katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda

Informoval: Daniel Černý