Napísal 24. júla 2020

Pozvánka na odpust do Prievidze

Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť do Prievidze ku cti farských patrónov Svätých Sedmopočetníkov, ktorá sa bude konať 25.- 26. júla 2020 v mariánskom chráme v Prievidzi.

PROGRAM:

Sobota 25. júla 2020

15:00 – Sv. liturgia (zo sviatku Zosnutia svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky)

16:00 – Veľká večiereň s lítiou

 

Nedeľa 26. júla 2020

10:30 h. – Archijerejská sv. liturgia v mariánskom chráme v Prievidzi

Hlavný slúžiteľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.
Po liturgii nasleduje sprievod okolo chrámu s čítaním sv. evanjelií a myrovanie.

Informoval: o. Jozef Durkot, správca gr.kat farnosti

 

 

Svätí sedmopočetníci či svätí slovanskí sedmopočetníci (sedempočetníci) sa označujú svätí Cyril a Metod a ich piati najvýznamnejší učeníci a spolupracovníci – svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva. O svätých Cyrilovi a Metodovi toho vieme viac, o ostatných si troška povedzme:

Svätý Gorazd – narodil sa okolo r. 830, pochádzal z okolia Nitry zo vznešeného rodu. Sv. Metod ho ustanovil za svojho nástupcu na arcibiskupskom stolci. Túto pozíciu zastával len niekoľko mesiacov, až do svojho uväznenia vichingovcami a praktickej likvidácie byzantsko-slovanskej misie.

Svätý Kliment – narodil sa asi medzi rokmi 830 a 840, pochádzal pravdepodobne zo slovanského obyvateľstva. Po vyhnaní v Bulharsk u založil učilište a monastier na brehu Ochridského jazera. Intenzívne sa venoval prekladaniu aj originálnej tvorbe bohoslužobných a katechetických textov. Zomrel r. 916, jeho ostatky sú uložené v Ochride v chráme, ktorý sám dal postaviť.

Svätý Naum – pochádzal pravdepodobne zo slovanských obyvateľov Rímskej (Byzantskej) ríše, ktorí žili pri hraniciach s Bulharskom. Bol vznešeného pôvodu a pochádzal z bohatej rodiny. Zomrel 23.decembra 910. Jeho hrob je podnes v monastieri na brehu Ochridského jazera, ktorý sám postavil. Existuje mnoho svedectiev o zázračných uzdraveniach, ktoré sa pri jeho hrobe alebo na jeho príhovor udiali.

Svätý Angelár – nevieme, kedy sa sv. Angelár narodil, ani odkiaľ pochádzal a či bol rodom Grék alebo Slovan. Jeho smrť sa datuje na koniec roka 886 alebo na začiatok roka 887. Ostatky svätého Angelára sa podľa tradície nachádzajú v Berate, ich pravosť je ale veľmi otázna.

Svätý Sáva – pramene nám o živote sv. Sávu nedávajú prakticky žiadne údaje.

Zdroj: Informačný list gr.kat. Farnosti v Prievidzi Hlas Sedmpočetníkov 14/2020

Kategória: archív pozvánok