Napísal 2. júla 2020

Pozvánka na odpust do Trenčína

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne pozýva na odpustovú slávnosť k úcte svojich farských patrónov sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov

ktorá sa uskutoční  v nedeľu 5. júla 2020 v Trenčíne.

Program:

10:30 hod. sv. liturgia (cirkevnoslovanská) v rozostavanej cerkvi sv. Cyrila a Metoda (ul. 1 mája 10, Trenčín).

Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

Po liturgii bude Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi (slovenský), myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Spoločný farský odpustový obed v Pútnickom dome na Skalke pri Trenčíne (nahlasuje sa vopred na farskom úrade).

 

Kategória: archív pozvánok