Napísal 10. mája 2022

Pozvánka na odpust v Hrabskom

Gréckokatolícka farnosť Hrabské (okr. Bardejov) pozýva na  archieparchiálnu odpustovú slávnosť bl. biskupa mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka, ktorá sa bude konať v jeho rodisku, v nedeľu 15. mája 2022.

Slávnosť sa začína v sobotu poobede veľkou večierňou s katechézou o 17.00 h. počas ktorej bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a po nej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Nedeľný program sa začne modlitbou rozjímavého ruženca o 8.30 h. po ktorom nasleduje Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi. Odpustová slávnosť, ktorá sa koná pri príležitosti 75. výročia biskupskej vysviacky bl. Vasiľa, vyvrcholí archijerejskou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante prešovskej archieparchie.

Slávnosť sa koná pod mottom – Aby všetci jedno boliDa vsi jedino budut, ktoré bolo biskupským heslom bl. Pavla Hopka, prešovského svätiaceho biskupa.

-sg-