Napísal 11. júla 2019

Pozvánka na pešiu púť k relikivám bl. Dominika M. Trčku

Otcovia redemptoristi z Michaloviec pozývajú na pešiu celodennú púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku. Trasa púte, ktorá sa koná už po siedmy krát, smeruje z Nižného Hrabovca do Michaloviec. Púť sa koná 24. augusta t.r. Mottom púte je inšpirované slovami z evanjelia o tom, koľko krát má kresťan odpustiť: „Odpustiť 7x??? Nie, 77x!!!“

Viac informácií o púti možno získať na stránke venovanej  mučeníkovi bl. Metodovi Trčkovi: www.dmt.sk

Informoval: o. Atanáz CSsR