Napísal 15. novembra 2021

Pozvánka na Trnavskú novénu

Bratislavská eparchia pozýva na gréckokatolícku sv. liturgiu v rámci Trnavskej novény, ktorú bude sláviť vladyka Peter
Rusnák
v sobotu, 20. novembra 2021 o 15.30 hod. Táto sv. liturgia bude priamo prenášaná cez TV Lux.

Zdroj: Stauros 23/2021