Home Zo života eparchie Praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde – Odpustová slávnosť v Brezne

Praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde – Odpustová slávnosť v Brezne

by Stano Gabor
0 comment

Odpustová slávnosť v Brezne

Na piatu nedeľu Päťdesiatnice (7. mája 2023) – Nedeľu o Samaritánke slávila farnosť Brezno odpustovú slávnosť k cti svojho patróna, blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopku a zároveň si pripomenula 20 rokov života farnosti.

Farské spoločenstvo vstúpilo do slávenia už v sobotu, a to modlitbou veľkej večierne s požehnaním litijných darov. V nedeľu doobeda sa veriaci modlili Moleben k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi, po ktorom nasledovala archijerejská liturgia. Predsedal jej vladyka Milan Lach SJ pomocný biskup Bratislavskej eparchie, spoluslúžili o. František Takáč, farár zo Šumiaca a domáci kňaz o. Ján Kovaľ.

Vladyka Milan v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o Samaritánke. Upriamil pozornosť na Ježišove slová, ktoré adresoval Samaritánke: „praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde“ (porov Jn 4,23). Ako biskup Milan uviedol, Kristus týmito slovami chce povedať, že neprichádza len kvôli Židom, ale prichádza z lásky k všetkým ľuďom, aj k pohanom. Boh je Duch, pripomenul vladyka slová sv. apoštola Jána, a teda sme pozvaní klaňať sa Tomu, ktorý je vyšší od nás a má moc nás pozdvihnúť. Pokloniť sa Bohu znamená uznať ho za svojho Spasiteľa. Boh nám posiela svojho Syna, aby skrze neho človek spoznal pravdu, ktorá je cez neho zjavená. Pravda je len jedna – na kríži. Zjavená láska, ktorá bola opľutá, tŕním korunovaná, zabitá, ale na tretí deň vzkriesená. Ak sa človek otvorí tejto láske a pravde, je schopný dať tú istú odpoveď, akú dala Samaritánka, ktorá sa podľa tradície stotožňuje s mučenicou Svetlanou. Alebo tiež odpovedať tak, ako odpovedal náš biskup-mučeník Vasiľ, keď na Kristovu lásku, odpovedal obetou lásky – mučeníctvom.

V závere liturgie vyjadrila v mene prítomných veriacich poďakovanie vladykovi Milanovi farníčka Janka Birková. Po mnoholitsviji a myrovaní, veriaci pokračovali v radostnom slávení odpustovej slávnosti pri spoločnom obede.

Ján Kovaľ, Brezno
Foto: Silvia Šaková

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava