Home Zo života Cirkvi Predseda KBS: Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili k svojmu vierovyznaniu

Predseda KBS: Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili k svojmu vierovyznaniu

by Stano Gabor
0 comment

Bratislava 20. januára (TK KBS) Štatistický úrad dnes zverejnil ďalšie výsledky z vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Týkali sa aj náboženského vyznania. Pri tejto príležitosti prinášame reakciu bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislava Zvolenského.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k svojmu vierovyznaniu. Vážime si to. Veriaci týmto spôsobom vyjadrujú svoju prítomnosť v spoločnosti, ktorú utvárajú v duchu hodnôt svojho vyznania. Práve náboženská viera mnohých motivuje, aby obetavo pôsobili v oblasti charity, zdravotníctva, školstva a v ďalších priestoroch – na zveľadenie spoločného dobra.

Konkrétne výsledky sčítania vnímame aj v kontexte okolností, ktoré ho sprevádzali, t.j pandemickej situácie a nového, elektronického spôsobu získavania údajov. Z hľadiska záznamov, ktoré Cirkev vedie v matrikách pokrstených, môžeme konštatovať, že sme za ostatných desať rokov zaznamenali stabilný, dokonca mierne rastúci trend – tak v rímskokatolíckom, ako aj v gréckokatolíckom obrade. Jediný rok, v ktorom počet katolíckych krstov výraznejšie poklesol, bol práve rok 2020, poznačený výraznými pandemickými obmedzeniami.

Pre zaujímavosť dávame k dispozícii údaje za desať rokov, založené na matričných záznamoch našich farností. Vyplýva z nich, že dve tretiny detí, ktoré sa rodia na Slovensku, sú následne pokrstené. Čo sa týka vyššieho počtu ľudí, ktorí vyplnili kolónku „bez vyznania“, iste to odráža sekularizáciu spoločnosti. Pre veriacich je to v každom prípade motivácia intenzívnejšie evanjelizovať, aktívne žiť svoju vieru.

Aj preto chceme pri tejto príležitosti zdôrazniť nádej, že pandemická situácia, ktorá vážne zasiahla život cirkví na Slovensku, sa zlepší, a opatrenia konečne umožnia, aby sa návštevy chrámov a vysluhovanie sviatostí vrátili do normálnych koľají.

Údaje o krstoch v PDF formáte

553956602-Sčitanie-obyvateľstva

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava