Home Zo života Cirkvi Sviatky Narodenia Pána v katedrále 2021

Sviatky Narodenia Pána v katedrále 2021

by Stano Gabor
0 comment

Sviatky Narodenia Pána v bratislavskej katedrále 2021

Slávenie Sviatkov Narodenia Pána 2021 a Bohozjavenia 2021 v bratislavskej Katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža bolo v dôsledku pandemických opatrení poznačené určitými obmedzaniami, najmä čo sa týka počtu účastníkov na bohoslužbách. Z tohto dôvodu bol na obidva sviatky navýšený počet sv. liturgií z dvoch na štyri, ako sa to osvedčilo už skôr počas pandémie.

Na Štedrý deň ráno sa v katedrále slávili kráľovské hodinky, počas ktorých sa čítajú starozákonné proroctvá o prisľúbení Mesiáša i evanjeliá o jeho narodení podľa Matúša a Lukáša. V predvečer Narodenia Pána predsedal vladyka Peter sláveniu božskej liturgie sv. Bazila Veľkého s večierňou. Aj toto liturgické slávenie sa vyznačuje čítaním starozákonných parémií ako aj stati z Lukášovho evanjelia o narodení Ježiša Krista.

Z homílie

Vianoce nás pozývajú prejsť po moste Ježišovej lásky k Bohu

Vo svojej homílii vladyka poukázal na myšlienku starogréckoho filozofa, že človek nikdy nemôže spoznať Boha, ak mu to Boh sám nezvestuje. Ak sám Boh nepríde a niečo o sebe nepovie, niečo o sebe nezjaví. Ako zdôraznil, v týchto dňoch slávime sviatok tohto mostu, ktorý Boh urobil k človekovi. Na priblíženie tohto veľkého tajomstva vladyka použil známu detskú hádanku: Prišiel k nám hosť, spravil nám most; bez sekery, bez dláta, a predsa je pevný dosť.

„Keď Boh stvoril svet a človeka, všetko bolo veľmi dobré. Ale človek svojím hriechom vykopal neprekonateľnú priepasť. A tým, že ju vykopal, už nemohol, lepšie povedané, bál sa vrátiť k Bohu. A čo urobil Boh? Urobil most, ktorý je pevný dosť. Lebo z čoho je vytvorený? Z lásky k človekovi. Boh preklenie tú priepasť a príde medzi nás, aby vzal hriech človeka na seba. Hriech, za ktorý sa ty hanbíš. To znamená – ako to nedávno povedal Svätý Otec na Slovensku – že uznávaš, že to, čo, si urobil, je zlé, nesprávne. Ale je tu Božia láska, ktorá ťa pozýva: Prejdi po tomto moste k Bohu. Po moste Ježišovej lásky. Po samom Ježišovi Kristovi, lebo sa zjednotil s tebou.“

„Boh vybudoval taký most, ktorý je nezničiteľný. Lebo jeho láska je nezničiteľná. A túto lásku ti ponúka zadarmo, aby si prešiel cez priepasť svojho hriechu naspäť k Bohu. Toto sú Vianoce. Ísť k Bohu, cez Ježiša Krista.“

„Boh sa skláňa sa k tebe a povie ti: Neboj sa! Neboj sa, ja som s tebou! Moju lásku nedokážeš zničiť. Jediné, čo môžeš, využiť ju. To, čo som ti dnes, v túto noc zvestoval, veľkú radosť: Dnes sa Vám narodil Mesiáš, Spasiteľ a Pán. Ten, ktorý skutočne ponúka svoje telo, aby sme cez jeho telo, cez jeho krv vstúpili do kontaktu, do priateľstva, do vzťahu s Bohom.

Vianoce nás výslovne pozývajú k obráteniu. Od bohorovnej pýchy tohto sveta sa musíme dnes večer skloniť k maličkému dieťatku a povedať: Toto je Boh! Toto je Boh, ktorý prichádza na svet kvôli mne, kvôli tebe. Nie kvôli ľudstvu, ale kvôli tebe, kvôli mne. Táto láska je pevná, nezničiteľná, lebo táto láska všetko verí, všetko vydrží, všetko dúfa (porov. 1 Kor 13, 4); táto láska je Boh. A On dnes prichádza k tebe, aby sme ho prijali a aby sme využili tú cestu, ten most, ktorý vedie naspäť k nemu. Aby sme zahodili hriechy do tej priepasti, takpovediac, do priepasti Božej lásky, Božieho ohňa, ktorý ich spáli a šli slobodne po ceste k Bohu. Po ceste, ktorú vybudoval On. Lebo on je – ako sa uvádza v Písme svätom – cesta (porov. Jn 14, 6). On sám je tou cestou, On sám je tým mostom. Kiež by sme toto využili a takto slávili Vianoce.

Ako po minulé roky, aj tento rok vladyka Peter prežíval štedrú večeru v kruhu svojich najbližších spolupracovníkov. Po večeri slávil eparcha spolu  s duchovenstvom Veľké povečerie s lítiou. Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka spolu s viacerými kňazmi archijerejskú liturgiu.

 

Domáce Vianoce

Keďže sa vzhľadom na pandemické opatrenia nemohla konať jasličková pobožnosť za účasti väčšieho počtu detí, farnosť pri katedrále pripravila tohto roku netradičnú jasličkovú pobožnosť vo forme krátkeho štrnásťminútového videa pod názvom „Domáce Vianoce“. Autor textov a režisér v jednej osobe, miestny farár o. Rastislav Čižik, sa takýmto kreatívnym spôsobom pokúsil sprostredkovať farskému spoločenstvu tradičnú vianočnú scénku.

Podľa slov o. R. Čižika, pandemická situácia nám síce nedovolila pripraviť vianočnú scénku tradične v chráme, a preto sme využili situáciu a ukázali sme „domáce chrámy“. Vo videu sa predstavili deti z farnosti so svojimi rodičmi a zo svojich príbytkov formou recitácie a spevu kolied predstavili vianočný príbeh o narodení Spasiteľa. Aj touto formou sa farnosť zapojila do projektu Dobrá novina, ktorý je tento rok zameraný na podporu africkej Ugandy.

Christos raždajetsja!

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava