Home Zo života Cirkvi Protojerej stavrofor Milan Stipić vymenovaný za biskupa križevackej eparchie

Protojerej stavrofor Milan Stipić vymenovaný za biskupa križevackej eparchie

by Stano Gabor
0 comment

Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, 8. septembra 2020 napoludnie Svätá stolica oznámila, že Svätý Otec František vymenoval protojereja staurofora Milana Stipića, doterajšieho apoštolského administrátora Sede vacante, za biskupa križevackej gréckokatolíckej eparchie.

Táto správa bola zverejnená dnes napolundnie o 12.00 hodine v Ríme i v meste Križevci, v konzistoriálnej sále biskupskej rezidencie, kde ju za prítomnosti Mons. Milana Stipića a o. Mihajla Simunovića, farára katedrálneho chrámu a diakona o. Livia Marijana diecézneho kancelára, oznámil Mons. Giorgio Lingua, apoštolský nuncius v Chorvátskej republike. O 12.00 hod. zvonili zvony križevackej Katedrály Najsvätejšej Trojice a bola odslúžená sa ďakovná bohoslužba.

Otec Milan Stipić sa narodil 28. decembra 1978 v Bosanskom Novom (dnes Bosna a Hercegovina) rodičom Vladislavov a Vesne, rodenej Oljača. Vyrastal v meste Lipik, kde bol pokrstený vo farskom chráme sv. Františka z Assisi. Základnú školu vychodil v Lipiku.

Počas vojny žil s rodinou ako utečenec v Záhrebe a Čazme. V roku 1993 si podal prihlášku na Arcibiskupské klasické gymnázium v ​​Záhrebe a býval v Inter-diecéznom chlapčenskom seminári v Šalati. Po maturite roku 1997 sa zapísal na Katolícku teologickú fakultu v Záhrebe, kde v roku 2003 promoval, pričom obhájil prácu z ekumenickej teológie u profesora Dr. o. Jure Zečevića na tému „Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v bývalej Juhoslávii“.

Kňazskú formáciu nadobudol v Gréckokatolíckom seminári v Záhrebe. Ako študent strávil istý čas na Ukrajine, v kláštoroch otcov baziliánov a otcov studitov, kde sa lepšie oboznámil s duchovným a liturgickým dedičstvom východnej cirkvi a naučil sa po ukrajinsky a po rusky. Počas štúdia sa aktívne venoval organizovaniu ekumenických podujatí v Chorvátsku a budovaniu dobrých vzťahov s ostatnými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami. Za diakona bol rukopoložený 8. novembra 2002 v Konkatedrále svätých Cyrila a Metoda v Záhrebe. Diakonskú službu konal pri liturgických sláveniach so zosnulým križevackým vladykom Slavomírom Miklovšom. Ako diakon sa aktívne podieľal na organizovaní návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Osijeku a Banja Luke ( v júni 2003).

Za kňaza križevackej eparchie bol vysvätený biskupom Slavomírom Miklovšom na sviatok svätého apoštola Lukáša 18. októbra 2003 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Križevci. V tom istom roku začal pôsobiť ako farár v žumberackých gréckokatolíckych vo farnostiach Kašt (do roku 2009) a Radatovići (do roku 2012). V roku 2007 mu bol udelený titul protojerej. V roku 2012 prevzal novozaloženú gréckokatolícku farnosť a pastoračné centrum Premenenia Pána v Jastrebarsku, kde sa mu činorodou pastoračnou prácou podarilo postaviť  farskú budovu a dobudovať rozostavaný chrám. V roku 2013 zorganizoval slávnosť prenesenia časti relikvií sv. Simeona Bohopríjemcu zo Zadaru, ktoré zadarská arcidiecéza darovala gréckokatolíckej farnosti Jaska. Medzitým od roku 2007 prevzal pastoračnú starostlivosť o veriacich gréckokatolíckych farností v Dalmácii ako riadny farár a vikár dalmátskeho gréckokatolíckeho vikariátu a obnovil liturgický život veriacich v Splite, na Kričke a inde. V Kričke zrekonštruoval vojnou zničenú farskú budovu a gréckokatolícky farský kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý bol opakovane zbúraný a zhorel, a založil tiež mužský kláštor. V Dalmácii a Jastrebarsku zorganizoval niekoľko náboženských a kultúrnych podujatí a príležitostne vypomáhal v pastorácii v rímskokatolíckych farnostiach. Ovláda anglický, ukrajinský a ruský jazyk a dobre sa vyzná v cirkevnoslovanskom jazyku i v byzantskom liturgickom dedičstve. M. Stipić je chorvátskej národnosti.

Svätý Otec František ho 18. marca 2019 vymenoval za apoštolského administrátora diecézy Križevci sede vacante. Slávnostné uvedenie novovymenovaného apoštolského administrátora sa konalo pri slávnostnej archijerejskej liturgii v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Križevci, na Lazarovu sobotu 13. apríla 2019, za prítomnosti emeritného biskupa Nikolu Kekića, ako aj Josipa kardinála Bozanića, arcibiskupa a metropolitu Záhrebu, Mons. Želimira Puljića, zadarského arcibiskupa a predsedu Chorvátskej biskupskej konferencie, veľkého počtu chorvátskych biskupov, duchovenstva a veriacich križevackej eparchie.

altAko apoštolský administrátor absolvoval mnoho pastoračných návštev po celej križevackej eparchii; po dohode so Svätou stolicou preniesol v júni 2020 sídlo križevackej eparchie zo Záhrebu späť do mesta Križevci.

Mons. Milan Stipić si za motto svojej biskupskej služby zvolil slová Žalmu 118, 17: „Budem žiť a hovoriť o Pánových skutkoch.“

Ordinariát eparchie Križevci
o. Livio Marijan
eparciálny kancelár

Zdroj: http://www.krizevacka-eparhija.com/

Preklad: -sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava